Handhavingsverzoek

Dien een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Dit is een formele procedure. U kunt een handhavingsverzoek niet anoniem indienen. Voorbeelden:

  • In het café beneden uw woning is het terras na sluitingstijd nog open.
  • U vermoedt dat een perceel anders wordt gebruikt dan is bepaald in het bestemmingsplan.
  • Uw buurman bouwt een schuur in de voortuin.

Eisen handhavingsverzoek

Om uw handhavingsverzoek in behandeling te kunnen nemen, moet het verzoek voorzien zijn van:

  • Gegevens en documenten om het probleem uit te leggen (denk hierbij aan: foto’s, adres of locatie en/of tekeningen);
  • Bewijs dat u rechtstreeks belang heeft bij het handhavingsverzoek. U kunt geen handhavingsverzoek indienen als u geen belanghebbende bent.

Voldoet uw verzoek niet aan deze eisen, kunnen wij besluiten uw verzoek niet in behandeling te nemen.

Dien een handhavingsverzoek in

Op 2 manieren kunt u de gemeente laten weten dat u ergens last van hebt. Of dat u denkt dat er regels worden overtreden. We leggen u hier de verschillen uit.

Melding

Een melding is geen formele procedure, de gemeente hoeft hier dan ook geen formeel besluit op te nemen. De gemeente heeft zelf de mogelijkheid te bepalen of zij iets doet met uw melding en binnen welke termijn.

  • U kunt een melding anoniem doen.
  • U doet een melding telefonisch of via onze website.

Handhavingsverzoek

Een handhavingsverzoek indienen is een formele procedure. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Er gelden de volgende regels:

  • U dient het handhavingsverzoek onder uw eigen naam in. Dit kan niet anoniem.
  • U heeft rechtstreeks belang bij handhaving van de regels.
  • U dient een handhavingsverzoek in via onze website of schriftelijk.