Verduurzaming Oostertocht

Klaar zijn voor de toekomst. In Dijk en Waard zetten we voortvarend stappen in de overstap naar duurzame verwarming in woningen. Op dit moment wordt in de meeste woningen nog aardgas gebruikt om te verwarmen en op te koken. Ook in Oostertocht. Dat gaat de komende jaren veranderen.

Nederland heeft in het klimaatakkoord besloten om na 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Het gebruik van aardgas kent teveel nadelen: aardgas is een fossiele brandstof die door uitstoot bijdraagt aan de klimaatverandering. In Groningen zorgt het winnen van aardgas voor aardbevingen. En u heeft misschien ook gemerkt dat de gasprijs gestegen is.
Daarnaast heeft Dijk en Waard als duurzame gemeente ook zelf de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. 

Online platform: meepraten, meedenken, meedoen

Verduurzamen gebeurt niet in één dag. U kunt dan ook op meerdere momenten meepraten, meedenken en meedoen om Oostertocht te verduurzamen. 

Dat doet u hier op ons samenwerkingsplatform. Daar kunt u uw vragen, ideeën, initiatieven en voorbeelden delen met elkaar.

Een overgrote meerderheid (bijna 76%) van de bewoners van de Oostertocht in Heerhugowaard heeft het thema duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Meer dan de helft (51,7%) van de bewoners vindt duurzaamheid belangrijk en bijna een kwart (24,1%) van de bewoners vindt het thema erg belangrijk. Dit blijkt uit een bewonersenquête die begin dit jaar in de wijk Oostertocht is gehouden. Een groep van 145 huishoudens heeft aan de enquête deelgenomen. De wijk telt in totaal ruim 1.800 huishoudens.

Lees meer over de bewonersenquête

Op maandag 17 januari vond een digitale bijeenkomst plaats over verduurzaming in Oostertocht. Heeft u de bijeenkomst gemist? Lees dan hier het verslag van de bijeenkomst op 17 januari 2022. 

De gemeente heeft al een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijke manieren om van het aardgas af te gaan per wijk, dit staat beschreven in de Transitievisie Warmte.

De keuze blijft echter aan u als bewoner/woningeigenaar. Zowel in de oplossing als het moment waarop u daar voor kiest. De gemeente Heerhugowaard wil de bewoners van Oostertocht daar graag bij helpen en ondersteunen. 

Begin 2021 is de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld door de gemeenteraad. Er zijn meerder manieren om een woning duurzaam te verwarmen. In de Transitievisie Warmte staat welk alternatief het beste past bij de woningen in Heerhugowaard. Sommige woningen kunnen worden aangesloten op een warmtenet. Ook kunnen woningen elektrisch verwarmd worden. Andere woningen worden verwarmd met een duurzaam gas. 

In de Transitievisie Warmte zijn een aantal startwijken aangewezen. De woningen in deze startwijken zijn relatief makkelijk duurzaam te verwarmen. Oostertocht is ook een startwijk. Het onderzoek voor de Transitievisie Warmte toont aan dat een combinatie van oplossingen kansrijk is voor de wijk. Het lijkt de gemeente dan ook interessant om deze mogelijkheden de komende periode verder uit te zoeken.

Meer informatie over duurzaamheid vindt u op onze pagina duurzaamheid en op de site van het Duurzaam Bouwloket.