Geslaagd startgesprek over verduurzaming Oostertocht op 17 januari 2022

Ruim 90 bewoners van Oostertocht in de gemeente Dijk en Waard namen op maandag 17 januari jongstleden deel aan een online bijeenkomst over het verduurzamen van hun wijk. Het was een startgesprek: de gemeente wil in de komende periode samen met de wijkbewoners bekijken welke duurzame maatregelen kunnen worden uitgevoerd. 

De opening van de avond werd verzorgd door wethouder René Schoemaker, die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft. In Dijk en Waard worden de komende jaren alle woonwijken en bedrijventerreinen geschikt gemaakt om gasloos te kunnen wonen en ondernemen. De eerste stappen zijn vastgelegd in de zogeheten Transitievisie Warmte.

Wijkuitvoeringsplan

Oostertocht behoort tot de eerste wijken waarvoor de gemeente samen met inwoners en andere belanghebbenden een plan van aanpak maken. Dit is een startdocument dat uiteindelijk moet leiden tot een wijkuitvoeringsplan. Bij het opstellen van dit plan wordt in detail gekeken welke technische oplossingen geschikt en haalbaar zijn.

Tijdens de avond over Oostertocht kregen de bewoners onder meer een toelichting op de Transitievisie Warmte. Daarnaast gingen de bewoners in kleine groepen met elkaar in gesprek over duurzame verwarming, maar ook over zonnepanelen, isolatiemaatregelen, laadpalen voor elektrische auto’s, warmtepompen en mogelijke uitbreiding van het warmtenet. Veel bewoners gaven aan dat zij al nadenken over of bezig zijn met het verduurzamen van hun woningen. 

Bij de opzet en invulling van de avond kreeg de gemeente ondersteuning van het adviesbureau Over Morgen, dat (mee)werkt aan oplossingen voor een toekomstbestendige leefwereld. Het bureau blijft in beeld bij de stappen die worden gezet richting het wijkuitvoeringsplan. 

Vervolgtraject

Inmiddels hebben alle bewoners van Oostertocht een brief ontvangen over het startgesprek en over het vervolgtraject, inclusief een enquête. De gemeente wil graag weten welke zaken bij bewoners leven en hoe de gemeente kan helpen bij de overstap naar duurzame warmte. Ook is het de bedoeling dat nader onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van verduurzaming. 

Voor Oostertocht worden thema’s geselecteerd waarvoor bewoners belangstelling hebben, zoals subsidiemogelijkheden of het collectief inkopen van bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatieproducten. Bewoners zelf kunnen zich aanmelden voor werkgroepen waarin de thema’s nader worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de werkgroepen bouwstenen leveren voor het wijkuitvoeringsplan. Bewoners kunnen zich aanmelden en/of de enquête invullen.