Dijk en Waard zoekt een burgemeester

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de stappen die gezet worden op weg naar een kroonbenoemde burgemeester voor de gemeente Dijk en Waard. Bekijk de infographic (pdf, 446 KB) waarin het proces uiteen wordt gezet. Hoe de stappen genomen worden door de gemeenteraad van Dijk en Waard leest u hieronder.

13 juli 2022

De heer Maarten Poorter is op 13 juli 2022 beëdigd als burgemeester van Dijk en Waard door de Commissaris van de Koning in Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk. De heer Poorter is de eerste kroonbenoemde burgmeester van gemeente Dijk en Waard. Een kroonbenoemde burgemeester is een burgemeester die door de Koning wordt benoemd. Deze benoeming geldt voor de duur van zes jaar. De heer Peter Rehwinkel was waarnemend burgemeester vanaf de start van de nieuwe gemeente op 1 januari 2022 tot het moment van beëdiging van de kroonbenoemde burgemeester.

U kunt de beëdiging van de nieuwe burgemeester van Dijk en Waard terugkijken.

Mei - juli 2022

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op 18 mei Maarten Poorter (43) voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Dijk en Waard. Maarten Poorter is momenteel stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost.

Februari – april 2022 - Werving en selectie

De reactietermijn voor de burgemeestersvacature is afgelopen. Naar de functie van burgemeester van de gemeente Dijk en Waard hebben 10 personen gesolliciteerd: 3 vrouwelijke en 7 mannelijke kandidaten. Van deze kandidaten hebben 6 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 4 personen hebben een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 13 juli 2022 benoemd. 

De commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk, bracht op 3 maart 2022 de gemeenteraad van Dijk en Waard per brief op de hoogte van het aantal kandidaten. De komende tijd voert de commissaris van de Koning gesprekken met sollicitanten en maakt een selectie voor de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De gemeenteraad geeft een aanbeveling voor een nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

3 februari tot 25 februari – Vacature opengesteld

De vacature voor een burgemeester voor de gemeente Dijk en Waard is op 3 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Reageren was mogelijk tot 25 februari 2022. 

Het is belangrijk om een burgemeester te vinden die goed bij Dijk en Waard past. De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft in een profielschets beschreven wat van de burgemeester wordt verwacht in de gemeente en wat de burgemeester mag verwachten van de gemeente.

Meer nuttige informatie vindt u via onderstaande links:

1 februari 2022 - Gemeenteraad stelt profielschets vast

De gemeenteraad van Dijk en Waard besprak op dinsdag 1 februari 2022 de opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester met de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk en stelde deze vast. De online vergadering was openbaar.

Januari 2022 - Maken van profielschets

De vertrouwenscommissie in oprichting heeft een profielschets voor de beste burgemeester voor de gemeente Dijk en Waard opgesteld. In een profielschets staat beschreven wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. De informatie die de enquête onder inwoners, ondernemers en organisaties opleverde, verwerkte de gemeenteraad van Dijk en Waard in de profielschets. Ook de input van omliggende gemeenten en andere organisaties is meegenomen.

December 2021 - Onderzoek naar kenmerken en eigenschappen van een goede burgemeester

Wat maakt een burgemeester de allerbeste? Die vraag stelden wij aan inwoners, ondernemers en organisaties. Van 13 december 2021 tot en met 2 januari 2022 konden zij een vragenlijst invullen.