U heeft invloed op de raad

Woont of werkt u in Dijk en Waard? Dan hoort de raad graag hoe u ergens over denkt. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u meepraten en eventueel invloed hebben op wat de raad besluit.

Even in het kort

Spreek mee of spreek in bij de Politieke Avond

De Politieke Avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.

Hoe werkt het?

  • Op de agenda van Tafel de Binding en Tafel Parelhof ziet u bij de onderwerpen staan of het om beeldvorming of oordeelsvorming gaat. 
  • Wil de raad nog een beeld vormen over een onderwerp? Meer informatie verzamelen over een onderwerp? Dan heet dit beeldvorming. U kunt dan meespreken. Tijdens de Politieke Avond zit u dan echt aan tafel en ‘spreekt u mee’.
  • Wil de raad vooral in gesprek met elkaar over een onderwerp en standpunten delen? Dan heet dit oordeelsvorming. U kunt dan inspreken. Tijdens de Politieke Avond krijgt u dan 5 minuten om iets te zeggen. Raadsleden kunnen u daarna nog vragen stellen. 
  • Staat er een onderwerp op de agenda waar u iets over wilt zeggen? Laat dit dan weten. Stuur een mail naar griffie@dijkenwaard.nl of bel 072-575 55 55. Doe dit uiterlijk een dag voor de vergadering.

Ik wil iets op de agenda zetten

Staat een onderwerp nog niet op de agenda, maar vindt u het wel belangrijk? Dan kan u dit ook delen met de raad. Ziet u bijvoorbeeld iets dat anders kan? Heeft u een idee waar meer mensen iets aan hebben? Of maakt u zich zorgen over iets? Stuur een mail naar griffie@dijkenwaard.nl of bel 072-575 55 55. Als we voldoende aanmeldingen hebben, nodigen we u na een tijdje uit om uw verhaal te komen vertellen aan de gemeenteraad.