Meer over de gemeenteraad

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dat wil zeggen dat de raad de opdrachtgever is. Het college is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering.

De raad is gekozen door u

De gemeenteraad bestaat uit 37 raadsleden, verdeeld over 13 fracties. Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kan dan op een partij en kandidaat stemmen die het beste bij u past.

De raad stelt de kaders vast

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen van de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, afkeuren of veranderen. Of zelf initiatief nemen om een plan te maken. 

De raad controleert het college

De raad controleert of het college het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. 

Terug naar overzicht