Stemmen

Stemmen op één dag 

U kunt op woensdag 15 maart stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezing. U brengt op hetzelfde moment voor beide verkiezingen uw stem uit. Vervroegd stemmen zoals dat tijdens de coronamaatregelen kon, is niet meer mogelijk. U kunt dus alleen op woensdag 15 maart stemmen.

Stempas(sen)

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u twee stempassen ontvangen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u alleen een stempas voor de Waterschapsverkiezing ontvangen.

Naar het stembureau

Iedere kiezer die komt stemmen, moet zich kunnen legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus geldig tot 16 maart 2018 of later.

De stembureaus zijn op woensdag 15 maart geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.  U kunt stemmen in elk stembureau in Dijk en Waard.