Uitslagen

Hieronder vindt u de voorlopige uitslagen van de verkiezingen voor de Provinicale Staten en de Waterschappen die op 15 maart 2023 plaatsvonden in Dijk en Waard.

Provinciale Statenverkiezingen
Waterschapsverkiezingen

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Hieronder zijn de processen-verbaal per stembureau in te zien.

Oudkarspel

  Noord Scharwoude

 Zuid Scharwoude

 Broek op Langedijk

Sint Pancras

Koedijk

Heerhugowaard

 

Proces Verbaal Gemeentelijk stembureau Provinciale Statenverkiezingen (pdf, 2 MB)

Verslag controleprotocol Provincie gemeentelijk stembureau (pdf, 55 KB)

Telling Provinciale Staten volledige uitslag (csv, 114 KB)

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld. Hieronder zijn de processen-verbaal per stembureau in te zien.

Oudkarspel

  Noord Scharwoude

 Zuid Scharwoude

 Broek op Langedijk

Sint Pancras

Koedijk

Heerhugowaard

 

Proces Verbaal Waterschappen stembureau Provinciale Statenverkiezingen (pdf, 1 MB)

Verslag controleprotocol Waterschap gemeentelijk stembureau (pdf, 56 KB)

Telling Waterschap volledige uitslag (csv, 70 KB)

Kennisgeving

Voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland vindt een zitting van het gemeentelijk stembureau plaats op woensdag 22 maart 2023 om 16.15 uur.

Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen de voorlopige uitslag van de verkiezingen?

Dat kan:

Vermoeden van foute telling of onregelmatigheid melden

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal bij de telling op een stembureau? Of bij de vaststelling van de uitslag door het gemeentelijk stembureau? Dan kunt u dat melden.

Provinciale Staten

Voor de provinciale statenverkiezingen kunt u dit melden bij het centraal stembureau (CSB) in Haarlem, de provincie hoofdstad. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland moet de melding gedaan worden via een meldingsformulier tot uiterlijk 21 maart 2023, 14.00 uur ontvangen zijn.

Dit meldingsformulier kunt u downloaden op de website van de gemeente Haarlem. U kunt het ingevulde formulier versturen naar het e-mailadres verkiezingen@haarlem.nl

Waterschap

Voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur Waterschap kunt u dit melden bij het centraal stembureau (CSB) van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot uiterlijk dinsdag 21 maart 2023, 10.00 uur. Het meldingsformulier vindt u op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.