Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vertegenwoordigt u als inwoner van Dijk en Waard. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en controleert of het goed wordt uitgevoerd. De inwoners van Dijk en Waard kiezen de leden van de gemeenteraad eens in de 4 jaar. De gemeenteraad bestaat uit 37 raadsleden, verdeeld over 11 fracties.

De raad bepaalt het beleid

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Of zelf initiatief nemen om een plan te maken.

De raad controleert

De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.