Praat met de raad

U wilt uw plan, wens, zorg of idee delen met de raad. Hoe komt u in contact met de raad en welke mogelijkheden heeft u als inwoner om invloed uit te oefenen?

Contact met de raad

Heeft u een goed idee voor Dijk en Waard dat interessant is voor de gemeenteraad? Stuur ons dan een mail

Papieren post aan raadsleden of fracties kunt u sturen naar:

De Griffie
Aan de gemeenteraad
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Direct contact met een raadslid

U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderen over uw idee, wens of zorg. Hier vindt u de contactinformatie van individuele raadsleden. Zaken zoals een huis, een uitkering of een paspoort kan een raadslid niet zomaar voor u regelen. Hoe u dit soort zaken regelt vindt u op onze website. Wel kunnen raadsleden zich in het openbaar uitspreken over iets dat niet klopt of verkeerd is. Ook kunt u onderwerpen met hen bespreken die op de agenda van de Politieke Avond staan.

Inspreken op de Politieke AvondĀ 

U kunt inspreken tijdens de gesprekstafels van de Politieke Avond. Let op dat vergaderingen van de raad openbaar zijn. Dus als u inspreekt is uw inbreng ook openbaar. Via social media verspreiden mensen soms video's van openbare raadsvergaderingen of reageren hierop.

Tips voor insprekers

Hoe kunt u inspreken tijdens de Politieke avond of raadsvergadering?

  • In deze video van 5 minuten geeft oud-raadslid en oud-griffier Pascale Georgopoulou 6 tips voor insprekers:

Burgerinitiatief

Elke inwoner van Dijk en Waard heeft de mogelijkheid om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Dit is vastgelegd in de verordening op het burgerinitiatief. Heeft u een duidelijk idee over hoe de leefbaarheid voor u en andere inwoners kan worden verbeterd? Leg uw idee voor aan de gemeenteraad.

Bezwaar maken

U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente. U kunt dan officieel bezwaar maken met een bezwaarschrift. Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit aangegeven. In een bezwaarschrift legt u uit waar u het niet mee eens bent en waarom. De gemeente kijkt dan opnieuw naar een genomen beslissing. U leest meer hierover op de pagina Bezwaar maken.