Raadsgriffie

Om te zorgen dat raadsleden hun werk voor de samenleving optimaal kunnen doen, worden zij ondersteund door de raadsgriffie. In Dijk en Waard bestaat de raadsgriffie uit 6 medewerkers.

Ook voor inwoners

De raadsgriffie is er ook voor inwoners. U kunt de griffiemedewerkers bijvoorbeeld benaderen wanneer u:

  • een vraag heeft over de raadsvergadering
  • de raad informatie wilt toezenden

Heeft u een vraag of een idee voor Dijk en Waard dat interessant is voor de gemeenteraad? Stuur ons dan een mail

Lees meer over de griffie op de website van de gemeenteraad.