Aanslag gemeentelijke belastingen 2023

Medio februari ontvangen alle huishoudens en bedrijven in Dijk en Waard het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen 2023 in de brievenbus of via de berichtenbox van MijnOverheid.nl 

De gemeente zorgt voor een goed leef-, woon- en werkklimaat in Dijk en Waard. De inkomsten uit de gemeentelijke belastingen zijn nodig om een aantal taken te kunnen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het ophalen van huisvuil, het aanleggen en onderhouden van rioleringen, het onderhouden van groen en wegen en het beheren van gebouwen, zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. 

Het aanslagbiljet

Het aanslagbiljet bestaat uit twee onderdelen; de beschikking Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2023. Afhankelijk van uw situatie treft u de volgende belastingen op het aanslagbiljet:

  • onroerendezaakbelasting voor het eigendom
  • onroerendezaakbelasting voor het gebruik van een niet-woning
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing

De WOZ-waarde gebruikt de gemeente om de hoogte van de onroerendezaakbelasting te berekenen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting. Bewaar deze beschikking daarom goed! 

Stel uw vragen aan Cocensus

Heeft u een vraag over de ontvangen aanslag? Op de Dijk en Waard pagina van Cocensus vindt u veel informatie over de gemeentelijke belastingen en een lijst van veel gestelde vragen. Ook kunt u hier uw aanslagbiljet en taxatieverslag inzien en kwijtschelding aanvragen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden en wilt u persoonlijk contact met iemand over de gemeentelijke belastingen? Dan kunt u dit jaar hiervoor direct bellen met Cocensus via 023-5563500. Vaak kunnen ze u direct helpen of zal er een terugbelafspraak worden gemaakt.

Betalen

De betaling moet binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag door de gemeente ontvangen zijn. Als u een machtiging geeft tot automatische incasso, heeft dit het voordeel dat u de aanslag niet in één keer, maar in negen termijnen betaalt. Een automatische incasso kunt u digitaal regelen via het digitaal loket van Cocensus. U kunt er ook voor kiezen de aanslag via internetbankieren met iDEAL te betalen. Gebruik hiervoor de QR-code op de voorkant van de aanslag. Inwoners van wie de financiële situatie ontoereikend is, kunnen een aanvraag voor kwijtschelding van de riool- en afvalstoffenheffing indienen met behulp van het bij het aanslagbiljet gevoegde formulier of online via het digitaal loket.

Bezwaar maken

Als u overweegt om bezwaar in te dienen tegen de WOZ-beschikking, maak dan eerst een belafspraak met de taxateur via Cocensus. Dit kan door het scannen van de QR-code op de brief bij de aanslag, via het digitaal loket of via het Klant Contact Centrum van Cocensus: 023-5563500. U wordt dan op een door u gekozen moment teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. De taxateur geeft uitleg over de taxatie. 
Bij de taxateur kunt u uw bezwaar kenbaar maken. Dit kan heel eenvoudig zonder tussenkomst van een extern bureau. Mogelijk kunt u zich vinden in de uitleg van de taxateur of is er aanleiding tot heroverweging van de waardevaststelling. Dan is een bezwaarschrift niet nodig. Eventuele correcties kunnen in overeenstemming met elkaar direct verwerkt worden. Bezwaar maken via een extern bureau is dus niet nodig. De proceskosten die deze externe bureaus opstrijken kosten de gemeente en dus de gemeenschap veel geld. 

Online uw belastingzaken regelen
Via de Dijk en Waard pagina van Cocensus óf het digitaal loket kunt u:

•    uw aanslagbiljet(ten) en het taxatieverslag inzien;
•    een belafspraak maken met de taxateur
•    direct bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde of opgelegde aanslag;
•    kwijtschelding aanvragen
•    een machtiging voor automatische incasso aanvragen of wijzigen

Om sommige zaken digitaal te regelen is het nodig dat u zich aanmeldt met uw DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u dit aanvragen op Digid.nl