Aanslag gemeentelijke belastingen op de mat

Deze week worden de aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 door Cocensus naar alle inwoners en bedrijven gestuurd. Voor heel Dijk en Waard gelden dezelfde tarieven. Het uitgangspunt bij het bepalen van de tarieven was dat de woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) per saldo niet mogen stijgen. Afhankelijk van de situatie kunnen er per huishouden wel lichte tariefverschuivingen optreden. 

Vragen

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Op de site dijkenwaard.cocensus.nl vindt u veel informatie over de gemeentelijke belastingen en een lijst veelgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan contact op met de gemeente. In sommige gevallen kan het zijn dat een terugbelafspraak met u wordt gemaakt. 

Online regelen belastingzaken

Wist u dat u veel belastingzaken online kunt regelen via digitaalloket.cocensus.nl? Bijvoorbeeld het aanvragen van kwijtschelding, bezwaar maken, een automatische incasso aanvragen of wijzigen, contactgegevens wijzigen en uw aanslag en taxatieverslag inzien.