Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Vindt u dat de WOZ-waarde ten onrechte te hoog is? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 072-57 55 555. Een van onze taxateurs bespreekt de waarde met u en past deze meteen aan als blijkt dat het bedrag niet juist is. Hierdoor is officieel bezwaar maken niet meer nodig. Wilt u toch een bezwaar indienen? Scan dan de QR-code uit de brief bij de aanslag of ga naar de site van Cocensus. Dat is altijd gratis. Lees meer informatie op de site dijkenwaard.cocensus.nl.

Externe bemiddeling niet gratis

Let op! Externe bemiddelingsbureaus maken reclame dat ze ‘gratis’ bezwaar voor u kunnen maken. Wanneer zij succesvol zijn en uw WOZ-waarde wordt aangepast, kost dit de gemeente echter een wettelijke vergoeding van gemiddeld € 750,- per bezwaar. Dit terwijl de kans op het aanpassen van de waarde niet groter is dan wanneer u zelf bezwaar maakt. Deze extra kosten worden uiteindelijk doorberekend aan u als inwoner van de gemeente Dijk en Waard. Daarom adviseren wij u om contact op te nemen met 072 575 555, de QR-code uit de brief bij de aanslag te scannen of bezwaar in te dienen via de site van Digitaal loket Cocensus wanneer je het niet eens bent met de waarde van je woning.