Brief burgemeesters Veiligheidsregio NHN

De burgemeesters van de gemeenten binnen het gebied van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord hebben gezamenlijk een brief verzonden aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De minister doet een beroep op de veiligheidsregio’s om de komende periode te voorzien in 150 plekken crisisnoodopvang voor asielzoekers, voor een periode van 2 weken per regio. In de brief geven de burgemeesters aan dat op dit moment zij echter een sterke voorkeur hebben voor het versneld huisvesten van statushouders.

Ook burgemeester Rehwinkel ondertekende de brief. “Wij erkennen dat de problematiek in Ter Apel groot is. Wat ons betreft moet echter voorkomen worden dat groepen mensen die al veel meegemaakt hebben veel en vaak verplaatst worden. Ook omdat we allemaal weten dat we crisisnoodopvang niet met goede omstandigheden kunnen organiseren. Het is naar onze mening veel beter om rust te creëren. Dat kunnen we doen door de statushouders waarmee asielzoekerscentra in het land nu vol zitten en die recht hebben op verblijf, zo snel mogelijk te huisvesten. Ik zeg niet dat dat makkelijk wordt. Onze woningvoorraad is immers beperkt en ook voor Dijk en Waarders moeten er woningen beschikbaar blijven. Maar ik ben samen met de andere burgemeesters bereid om creatief naar oplossingen te zoeken.“

Bekijk brief burgemeesters (pdf, 256 KB)