Cliënten Advies Raad Dijk en Waard zoekt nieuwe leden

De Cliënten Adviesraad Dijk en Waard (CAR) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Dijk en Waard en adviseert het College van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg.

De CAR zoekt kandidaten in Dijk en Waard die willen meedenken over en invloed uitoefenen op het gemeentelijk sociaal beleid. Door u in te zetten bij de CAR vergroot u uw netwerk en raakt u goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 

De CAR komt minimaal 10 maal per jaar bijeen om de ontwikkelingen binnen het sociaal beleid te bespreken. Regelmatig worden ook vergaderingen op regionaal niveau bijgewoond. U wordt intern ingewerkt en begeleid. Het lidmaatschap van de CAR biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan gerichte workshops en cursussen die van belang zijn voor een goede taakuitvoering.

 Leden van de CAR ontvangen een door de gemeente vastgestelde vrijwilligersvergoeding en de in het kader van het lidmaatschap gemaakte onkosten worden eveneens vergoed. Bovendien stelt de gemeente Dijk en Waard voor ieder lid apparatuur beschikbaar om het CAR-werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

Meer informatie over de CAR vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd?
Dan wordt het tijd dat wij elkaar ontmoeten. Laat vóór 5 december a.s. uw cv en motivatie achter op www.werkeninnoordhollandnoord.nl o.v.v. vacature cliëntenadviesraad.

Vragen?
Met vragen kunt u terecht bij de CAR-contactpersoon van de gemeente Dijk en Waard, Eveline Kaptijn, via e.kaptijn@dijkenwaard.nl.