Collegeprogramma gericht op gezonde groei van Dijk en Waard

In Dijk en Waard gaat de komende vier jaar veel gebouwd worden, blijven buurten schoon, zijn meer inwoners zelfredzaam en wordt de dienstverlening nog beter. Inwoners werken in samenspraak aan de toekomst van dorpen en wijken. Het midden- en kleinbedrijf krijgt ruim baan in de MKB meest vriendelijke gemeente van Nederland. Fietsen en wandelen wordt steeds aantrekkelijker en het verkeer blijft goed doorstromen op onze wegen. Deze doelstellingen en acties staan in het collegeprogramma ‘Gezonde groei (pdf, 207 KB)’ dat is gepresenteerd door het college van Dijk en Waard.

In het collegeprogramma zijn de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt naar concrete doelstellingen en acties.

Bijlage: Collegeprogramma Dijk en Waard ‘Gezonde groei’ 2022-2026 (pdf, 207 KB)