Concept integraal parkeerbeleid, u kunt reageren

Het concept integraal parkeerbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staan regels over parkeren opgesteld voor heel Dijk en Waard. Bijvoorbeeld regels om veiligheid rond scholen te verbeteren, en regels om genoeg ruimte in de straten te houden voor de hulpdiensten. Ook worden hierin de nieuwe tarieven voor parkeren en voor parkeervergunningen afgesproken.

Reageren?

Het integraal parkeerbeleid is een concept en dus nog niet definitief. U kunt op het concept reageren.

  • Het concept ligt vanaf vrijdag 17 november voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis aan de Parelhof 1 te Heerhugowaard en op het gemeentehuis Zuid-Scharwoude (De Binding) aan de Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude. U kunt tijdens openingstijden het conceptbeleid inzien. 
  • Het concept kunt u ook digitaal inzien door het te downloaden van onze website. 
    • U kunt op het concept parkeerbeleid reageren via een zienswijze. Hierin kunt u aangeven waar u het wel of niet mee eens bent en waarom. Dit kan schriftelijk door te mailen naar post@dijkenwaard.nl.
  • Er is een inloopmogelijkheid voor mensen die vragen hebben over het nieuwe beleid. Deze is op 12 december van 17.00 tot 19.00 uur in het werkcafé in het gemeentehuis aan de Parelhof. U kunt op een door u gewenst tijdstip binnenlopen en uw vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente. U heeft daarbij ook de mogelijkheid om een zienswijze achter te laten. Deze inloop wordt bewust halverwege de inspraakprocedure gepland. Op die manier heeft u tijd gehad om het concept parkeerbeleid goed door te nemen en uw vragen te formuleren. Na de inloop heeft u nog ruim twee weken voor het indienen van een zienswijze. Dit kan tot 1 januari 2024.
  • De gemeente kan het plan nog wijzigen na deze reacties. Uiteindelijk wordt het parkeerbeleid dan tijdens een raadsvergadering vastgesteld.

Meest gestelde vragen

Waarom is er nieuw parkeerbeleid nodig?
In sommige delen van onze gemeente is er een parkeer- en bereikbaarheidsprobleem voor bewoners, ondernemers, winkeliers, treinreizigers en bezoekers. Als we niets doen worden de problemen in de toekomst groter.

Wanneer gaat het nieuwe beleid in?
Het huidige parkeerbeleid is een concept document en dus nog niet definitief. In april 2024 besluit de raad over het definitieve parkeerbeleid, inclusief de tarieven. De bedoeling is dat het nieuwe beleid op 1 januari 2025 ingaat.

Wat verandert er in mijn buurt?
Als er parkeerproblemen ontstaan kijkt de gemeente per buurt of wijk wat daaraan kan worden gedaan.

Krijg ik straks als bewoner altijd een parkeervergunning?
Afhankelijk van hoe druk het is in uw buurt, worden er vergunningen uitgegeven. In het conceptbeleid staat dat eerste vergunning gratis is. Een tweede of volgende vergunning kost € 200. Degene die op eigen terrein kan parkeren heeft geen recht op een eerste vergunning.

Is er straks nog wel ruimte om te parkeren?
Ja. In de wijken waar weinig ruimte is – zoals bij scholen - worden alternatieven op een redelijke loopafstand gezocht.

Kan ik als bezoeker ook zonder vergunning in een buurt parkeren?
Voor bewoners, bezoekers, zorgverleners, mantelzorgers en bedrijven zijn oplossingen bedacht.

Wat verandert er voor mij als bezoeker aan het winkelcentrum?
Het parkeren bij winkelcentrum Middenwaard blijft betaald parkeren. In het concept beleid is een tarief opgenomen van € 2,20 per uur (eerste uur gratis) en met een maximum van € 12,- per dag. Bij de overige winkelgebieden verandert er niks.

Waarom moet het parkeertarief omhoog?
Het doel hiervan is om de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen, langparkeerders te weren en te voorkomen dat bewoners van andere wijken in uw wijk parkeren. Daarbij is het een keuze van de gemeenteraad om de rekening bij de gebruiker neer te leggen en niet alle inwoners van Dijk en Waard voor de kosten te laten opdraaien.

Kan mijn personeel in de buurt parkeren?
Werkgevers kunnen net als in het huidige beleid een parkeerabonnement aanvragen voor hun personeel.