Dijk en Waard huurt ook de komende vijf jaar Transferium als tijdelijke opvanglocatie

Het college van Dijk en Waard heeft haar handtekening gezet onder een nieuw huurcontract voor de huur van het Transferium voor de komende 5 jaar. Daarmee behoudt de gemeente voor de komende jaren een goede tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Op dit moment verblijven er ongeveer 230 Oekraïense vluchtelingen in het Transferium. De situatie in de Oekraïne zal naar verwachting op korte termijn niet verbeteren, wat maakt dat een goede opvanglocatie nodig blijft. Om Oekraïners langer onderdak te kunnen bieden, heeft Dijk en Waard met de verhuurder van het pand een overeenkomst gesloten.
 
Onlangs is de bovenverdieping in het Transferium heringericht, waardoor er meer plekken zijn gecreëerd. Wanneer deze plekken optimaal worden toegewezen, zouden er nog ongeveer 30 mensen extra kunnen verblijven. Burgemeester Maarten Poorter: “Het is mooi dat we deze optie tot langere huur hebben gekregen. Het biedt voor langere tijd zekerheid en rust voor de mensen die er nu wonen. We zijn ook erg blij met de particuliere opvang in onze gemeente. Samen met hen vangen we momenteel meer Oekraïense vluchtelingen op dan de taakstelling die we van het Rijk hebben gekregen. Maar we verwachten dat de instroom vanuit Oekraine nog aanhoudt en gemeenten gevraagd wordt meer Oekraïners op te vangen.”
 
De kosten voor de huur van het Transferium worden in ieder geval tot maart 2024 vergoed uit de garantstelling die het Rijk aan de gemeenten heeft gegeven. Mocht het zo zijn dat de Oekraïners eerder uit het Transferium vertrekken, dan kan de gemeente deze locatie  gebruiken voor de tijdelijke opvang van andere doelgroepen, zoals jongeren/starters en spoedzoekers