Dinsdag 21 november: de raad praat over openbare ruimte, sportbedrijf en woningbouwproject Woodstone

Op dinsdag 21 november is er een politieke avond in gemeentehuis Zuid-Scharwoude (De Binding). Tijdens deze avond praat de raad met elkaar en anderen over onderwerpen. Wilt u ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem dan contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl

Op dinsdag 21 november praat de raad in gemeentehuis Zuid-Scharwoude over:

Regels voor begraafplaatsen, speelvoorzieningen, wegen in de openbare ruimte

Wat zijn de regels voor begraafplaatsen, gebouwen, groen, kunstwerken, waterkeringen, speelvoorzieningen, verlichting water en wegen? Dat staat in het integraal beleidsplan openbare ruimte. Het beleid moet voor 1 januari geharmoniseerd zijn. Dat wil zeggen dezelfde regels voor Langedijk en Heerhugowaard. Er staan ook een aantal inhoudelijke aanpassingen in. Zo wordt de hoogste ambitie voor het onderhoudsniveau aangehouden. Dit zorgt voor een hoger onderhoudsbudget. Om te komen tot dit plan is er een vragenlijst geweest voor inwoners over hoe de openbare ruimte gebruikt en beleefd wordt. Deze avond worden de wijzigingen in het plan en de resultaten van de vragenlijst met de raad doorgenomen. Ook kan de raad vragen stellen.

Sportbedrijf voor beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het starten van een sportbedrijf. Dit is te lezen in het ontwerpbesluit Dijk en Waard Sport bv. De eerste formele stap die nu gezet moet worden is het omzetten van Heerhugowaard Sport nv naar Dijk en Waard Sport bv. Deze avond kan de raad wensen of bedenkingen delen over de omzetting.

Verklaring van geen bedenkingen voor woningbouwproject Woodstone

In het Stadshart kunnen koopappartementen gebouwd worden verdeeld over vijf woontorens, met bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom is het nodig dat de raad een verklaring van geen bedenkingen geeft. Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn twee zienswijzen binnengekomen.

En verder:

  • verklaring van geen bedenkingen voor woningbouwproject Woodstone
  • regels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen
  • regels speelautomaten
  • bestemmingsplan Rembrandt Erf
  • havenverordening

Meer informatie

Wilt u ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem dan contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl. U vindt de livestream in de kalender op de dag van de vergadering.