Dinsdag 26 maart: de raad hoort meer over locatieprofielen evenemententerreinen en moties jongerengemeenteraad

Op dinsdag 26 maart is er politieke avond. In het gemeentehuis van Zuid-Scharwoude hoort de raad meer over de locatieprofielen voor evenemententerreinen. In het gemeentehuis van Heerhugowaard gaat het over de omgevingsvisie en plekken waar woningen kunnen komen. Wilt u ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem dan contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. U bent natuurlijk ook van harte welkom. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl.

In De Binding, Zuid-Scharwoude staat op de agenda:

Krediet SV Vrone

Voor het opknappen van het Vrone-complex is 2,6 miljoen euro extra nodig. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd en gekeken welke andere manieren of financiële mogelijkheden er zijn. De raad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen. Uit het onderzoek komt ook dat er mogelijkheden zijn om de beoogde woningbouw te vervangen door een nieuw schoolgebouw voor IKC Het Baken. De raad wordt daarom ook gevraagd het college de opdracht  te geven om in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden dit te onderzoeken. 

Concept locatieprofielen evenemententerreinen

Het college heeft voor evenementen onderzoek gedaan naar de locaties: IJsbaanterrein in ’t Kruis, de Speelweide in Noord-Scharwoude, kermisterrein Zuid-Scharwoude. Met het idee een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Deze avond wordt de raad bijgepraat met een presentatie van het onderzoeksbureau, de ontvangen zienswijzen en een vooruitblik voor hoe nu verder. 

Controleprotocol

De raad is opdrachtgever van de accountant die de jaarrekening van de gemeente controleert. In dit protocol staan uitgangspunten voor de accountant voor de uitvoering van de controle. De raad wordt gevraagd dit protocol vast te stellen. 

In gemeentehuis Heerhugowaard staat op de agenda:

Moties jongerengemeenteraad

Donderdag 7 maart was de jongerengemeenteraad over vuurwerk. Hier zijn twee moties aangenomen: vuurwerkvrije zones met scholen informeren en zwaardere straffen en lobbyen bij VNG voor een landelijk vuurwerkverbod. De moties worden deze avond besproken. Daar wordt ook gevraagd welke fracties de moties willen overnemen. Lees meer over de jongerengemeenteraad 2024.

Ter inzage legging ontwerp strategische omgevingsvisie

Deze visie geeft de strategische doelen voor onze ‘fysieke leefomgeving’ weer. Denk aan: gebouwen, infrastructuur, water of landschap. Maar ook lucht, bodem, geluid en duurzaamheid. Wat voor gemeente willen wij in de toekomst zijn? Welke uitdagingen komen op ons af? Voor het antwoord op die vragen is het nodig niet naar de onderdelen apart te kijken, maar in samenhang. De gemeente is een campagne gestart hoe u op de visie kunt reageren. Reageren kan als de raad heeft besloten dat het ontwerp ter inzage komt te liggen. Dit staat gepland op dinsdag 2 april.

Bestemmingsplan woningbouw Gildestraat

107 sociale huurwoningen en een maatschappelijk steunpunt kunnen er komen op deze locatie in het Stationskwartier. De gemeente doet dit samen met Woonstichting Langedijk. De raad wordt uiteindelijk gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. 

Perceel achter Voorburggracht 99

3 vrijstaande woningen kunnen er komen achter dit perceel. Er zijn geen zienswijzen op het plan gekomen. De raad wordt uiteindelijk gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. 

Seniorenwoningen in De Draai

16 seniorenwoningen kunnen er komen in De Draai. De raad wordt gevraagd voor het ontwerpbesluit een verklaring van geen bedenkingen in procedure te brengen. Als de documenten ter inzage liggen kan er via zienswijzen op gereageerd worden.  

Meer informatie

Bekijk de agenda, stukken en livestream voor de politieke avond in gemeentehuis Zuid-Scharwoude
Bekijk de agenda, stukken en livestream voor de politieke avond in gemeentehuis Heerhugowaard

Neem voor vragen over dit persbericht contact op met Kim Boscher van de griffie. De griffie ondersteunt de raad. Bel 0638735243 of mail k.boscher@dijkenwaard.nl.