Gemeente helpt biodiversiteit met mooie bloemen en maaibeheer

In gemeente Dijk en Waard zijn ook dit voorjaar verschillende bloembedden ingezaaid. Daar waar voorheen gras of plantsoen was, is binnenkort een prachtig wildmengsel aan bloemen te zien. Door ons maaibeheer aan te passen proberen we op veel plekken mooie bloemweides en bermen te creëren. Soms is alleen maaibeheer aanpassen niet genoeg en helpen we de natuur een handje door extra bloemen te zaaien.

“We hebben eenjarige en meerjarige soorten ingezaaid’, vertelt Peter Zwaan. Hij is toezichthouder groen bij gemeente Dijk en Waard en coördineert dit project. Zo is er in het eerste jaar gelijk een mooi resultaat, maar blijft het in de jaren daarna ook interessant. De gemeente kiest jaarlijks een aantal stukken uit met potentie. Deze worden ingezaaid met wilde bloemen, zoals klaproos, look-zonder-look, grote ratelaar, kleine ratelaar en de gewone rolklaver. Peter vervolgt: “Hiermee helpt de gemeente de biodiversiteit een handje. Er komen meer verschillende soorten bloemen, daar hebben insecten en vogels ook weer baat bij.”

“Normaal gesproken zaaien we al eerder”, vertelt Peter. ”De grond was voorbereid maar door de regen was de grond te nat om te zaaien. In de eerste week van mei konden we gelukkig aan de slag. Na het zaaien is het werk nog niet klaar, goed maaibeleid is belangrijk zodat dit kan uitgroeien tot een mooi, bloeiend stuk groen. Daarnaast evalueren we welke bloemen het goed doen op welke bodem. Bij volgende inzaaiingen doen we daar weer ons voordeel mee. Met het inzaaien helpen we de natuur en zorgen we voor kleur en beleving.”