Hoe ervaart u de woon- en leefomgeving?

"Hoe ervaart u de woon- en leefomgeving in uw wijk? Hoe maakt u gebruik van de openbare ruimte? Zijn er voldoende bomen en zijn er plekken om te ontspannen, bijvoorbeeld speeltuintjes en hondenlosloopgebieden? Komt u makkelijk van A naar B en maakt u dan gebruik van de fiets of auto?" Dit soort vragen komen aan de orde in de enquête over de openbare ruimte. Gemeente Dijk en Waard wil nieuw beleid maken over het inrichten, onderhouden en gebruiken van de buitenruimte. De vragenlijst is een peiling om inzicht te krijgen hoe inwoners en ondernemers hun leefomgeving gebruiken en ervaren.

Het nieuwe beleid komt voort uit de wens van de gemeente om voor de openbare ruimte in heel Dijk en Waard op dezelfde manier om te gaan met inrichting en onderhoud. Nu zijn er verschillende manieren voor voormalig Langedijk en voormalig Heerhugowaard. Tot 2024 heeft de fusiegemeente de tijd om alle beleidsstukken gelijk te trekken. Het beleid voor de openbare ruimte is nu aan de beurt.

Kwaliteit van de leefomgeving
Gemeente Dijk en Waard vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en bezoekers op een prettige en veilige manier wonen, werken en recreëren. Daarom is een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte van belang. De gemeente schrijft bijvoorbeeld in het beleid op wat het kwaliteitsniveau voor het onderhoud van de openbare ruimte de komende jaren is. En hoe de inrichting moet zijn. Dat gaat onder andere over beplanting, bomen, grasvelden, speelplekken, hondenlosloopgebieden, zwerfafval, onkruid, fietspaden, wandelpaden, graffiti, straatverlichting, afvalbakken, bankjes en begraafplaatsen. Kortom, uw leef- en woonomgeving.

Vul de enquête in
Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte aansluit op de behoefte van inwoners en ondernemers, vragen wij u om de enquête in te vullen. Dit helpt ons bij het maken van keuzes en om te bepalen of de juiste voorzieningen op de juiste plek komen. Vul daarom de enquête in. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. Deelname is anoniem. U kunt de vragenlijst invullen tot 31 mei.