Informatieavond nieuw subsidiebeleid inwonersinitiatieven

Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeenschap in onze dorpen en wijken. Activiteiten zijn erg belangrijk om elkaar te kunnen ontmoeten. Verenigingen en stichtingen weten doorgaans de weg naar gemeentelijke subsidies wel te vinden, maar ook inwoners, die niet georganiseerd zijn in een stichting, kunnen subsidie aanvragen als zij zich inzetten voor hun gemeenschap. Organiseert u een buurtfeest of een leuke activiteit om nieuwe inwoners te verwelkomen? Of heeft u een ander idee voor een initiatief? Dan komt u wellicht in aanmerking voor financiële steun. Wij vertellen er graag alles over tijdens een bijeenkomst over het nieuwe subsidiebeleid op woensdag 17 mei van 20.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Heerhugowaard. U bent van harte welkom! Meld u wel even aan via m.wijnker@dijkenwaard.nl of 072-5755611.
 

Voor de aanvraag van subsidie voor een initiatief kunt u ook kijken op www.bidw.nl.

De bijeenkomst op woensdag 17 mei is speciaal voor inwonersinitiatieven en organisaties in kunst en cultuur. Op maandag 22 mei is er voor buurthuizen en welzijnsorganisaties, participatie- en jeugdorganisaties een bijeenkomst over het nieuwe subsidiebeleid. Ook deze bijeenkomst is van 20.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Aanmelden is gewenst.