Mirjam Flik vraagt de inwoners van Dijk en Waard naar ideeën voor theater De Binding

Tegenover het voormalige gemeentehuis van Langedijk staat het ‘Cultureel en Educatief Centrum’, oftewel De Binding. In 2007 is dit pand neergezet om onderdak te bieden aan de Christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz, een creativiteitscentrum, een kerkgenootschap, een spelotheek, schaakvereniging Schaakmat, Balletschool Langedijk, muziekvereniging Muziek Collectief Langedijk, een gemeentelijk WMO-loket, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden en Bibliotheek Kennemerwaard.

Daarnaast werd er een prachtig theater gecreëerd, met plek voor 400 toeschouwers. Op een enkele voorstelling na wordt het theater echter nauwelijks gebruikt waarvoor het ooit is bedacht.

Theater staat leeg

In 2016 werd De Binding flink verbouwd na een raadsvoorstel van de Raad van toenmalig Langedijk. ‘Het is de bedoeling dat het in het gebouw weer gaat bruisen. Nu staat het vooral leeg’, aldus het raadsvoorstel. ‘Terwijl er alleen al in de uitvoeringszaal voor een kapitaal aan geluids- en lichttechniek is geïnvesteerd.’ De overige ruimtes worden sindsdien intensief gebruikt door alle bovenstaande partijen. Ook worden er politieke avonden gehouden door de gemeenteraad, er worden evenementen en bijeenkomsten georganiseerd zoals Uw Wijk te Kijk, en is het een flexwerkplek voor medewerkers van de gemeente Dijk en Waard. De theaterzaal staat nog steeds grotendeels leeg. De huur is te duur, de capaciteit te klein voor de grote theaternamen en te groot voor een voorstelling van het dorpstoneel.

Beheer overgedragen aan Cool

Sinds begin 2024 zijn de exploitatie en het beheer van het theater overgedragen aan Cool kunst en cultuur. Een gunstige ontwikkeling, want daardoor is er hernieuwde aandacht voor het theater van De Binding. De gemeente heeft aan Cool, als de nieuwe beheerder van het theater, gevraagd om een plan te maken over de invulling en daarbij vooral te kijken hoe De Binding meer kan bruisen en als een plek voor kunst en cultuur kan dienen waarin samenwerking met andere terreinen zoals het sociaal domein voor de hand ligt. Hiervoor is Mirjam Flik ingehuurd. Ze gaat tot eind september intensief onderzoeken hoe dit kan worden gerealiseerd, wat er mogelijk is, en wat onze inwoners nou eigenlijk zelf voor zich zien en willen. En daar heeft ze u voor nodig!

Warm welkom

Mirjam: “Het wordt hoog tijd dat De Binding weer alle inwoners van deze gemeente wordt. Ooit is er met veel enthousiasme en ambitie een prachtig pand neergezet, waar kunst, cultuur en educatie samen moesten komen. Ook wordt het gepresenteerd als het huis van de gemeente. Ik vind dat een prachtige uitnodiging, maar voelt het ook zo voor alle inwoners?” Als Mirjam echt carte blanche had, zou ze het pand herindelen en het liefst een kwartslag draaien. “Zodat je op het mooiste punt binnenkomt en daar meteen het theater vindt. Een warm welkom dat meteen duidelijk maakt waar je bent. Nu wordt het voor zoveel doeleinden gebruikt dat het ook een beetje een identiteit mist. Ik denk dat veel mensen niet eens goed weten wat er zich afspeelt in het gebouw, laat staan dat het voelt als huis.”

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel dus, maar ook voor u. Mirjam gaat in september een visie schrijven waarin ze een advies geeft aan de gemeente en aan Cool, maar ze zet geen letter op papier zonder input van de mensen voor wie De Binding ooit is neergezet. “Ik wil heel graag ideeën ophalen bij de inwoners van Dijk en Waard zelf. Wat willen ze voor met name het theater, wat zijn de wensen en wat is daarvoor nodig?” Mirjam is al in gesprek met diverse verenigingen, met een jongerenplatform, en met een aantal ondernemers. Daarnaast benadert ze onderwijs- en zorginstellingen en andere potentiële gebruikers. “Maar ook wil ik zo veel mogelijk inwoners spreken, omdat u het straks samen moet doen, het is uw theater! De Binding mist nu (ver)binding met de omgeving en haar bewoners en daar gaan we hopelijk verandering in brengen.”

Cultureel spreekuur

Mirjam houdt ook elke woensdag van 12.00 tot 14.00 uur een cultureel spreekuur in De Binding. “Ik wil een laagdrempelige manier creëren zodat mensen gewoon kunnen langskomen om samen een kop koffie te drinken en van gedachten te wisselen. Spreekt u mij liever direct dan kan dat ook op tel. 0614405507 of via mail@mirjamflik.nl.”