Nieuwjaarsspeech 2023 door Burgemeester Maarten Poorter

Beste mensen,

Gelukkig nieuwjaar! Gelukkig 2023! Wat goed u allemaal hier vanavond te zien.

375 dagen geleden was het grote aftelmoment naar de geboorte van onze nieuwe gemeente Dijk en Waard. De toast op 1 januari 2022 bleef, door Corona, helaas uit. Fijn dat we hier dit jaar wel samen kunnen zijn.

‘Kijk hier gebeurt het… in Dijk en Waard. Een gemeente waar alles anders wordt en alles toch bij het oude blijft’, zo startte het mooie filmpje over onze nieuwe gemeente.

En inmiddels mag ik u feliciteren met het 1-jarig bestaan van onze mooie, jonge, groene, ondernemende, karakteristieke én toekomstgericht gemeente. En er is inderdaad veel veranderd, maar gelukkig ook veel bij het oude gebleven.

Na dit eerste jaar staan we er goed voor.

Het is wennen geweest voor ons allemaal. Een grote nieuwe gemeenteraad met 37 leden en inmiddels 12 fracties. Een college met 6 wethouders, het afscheid van wethouder Hoekstra en het verwelkomen van wethouder Ruiten. Ik ben er trots op hoe onze gemeenteraad en college samen de schouders zetten onder de opgaven van onze gemeente. En ongetwijfeld is daarbij het huisvesten van zoveel mensen die een woning zoeken het meest cruciaal. De woningnood is schrijnend voor veel mensen. Een fijne betaalbare woning in een buurt met goede voorzieningen is voor heel veel mensen nu de eerste levensbehoefte. En daarom bouwen we de komende jaren 10.000 woningen waarvan 1.000 sociale huur. En de meeste daarvan staan al in de planning.

Het afgelopen jaar zijn toekomstbepalende keuzes gemaakt over het Kanaalpark en de tunnel onder het spoor aan de Zuidtangent. Het Stationsgebied krijgt een ander aanzien. Het afgelopen jaar is een nieuw armoedebeleid vastgesteld. Er zijn energiecoaches aangesteld waardoor heel veel mensen letterlijk en figuurlijk minder in de kou zitten. Het zijn maar een paar voorbeelden van besluiten die in het eerste jaar door uw raad zijn genomen.

Ik zie dat het afgelopen jaar maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar hebben opgezocht en gevonden voor gezamenlijke activiteiten. Zoals de bridgeclubs uit Heerhugowaard en Langedijk die samen een toernooi hebben georganiseerd. Of de besturen van Amnesty International die zelfs een fusie zijn aangegaan. Een compliment wil ik maken aan het bedrijfsleven: binnen het jaar zijn drie bedrijfskringen samengegaan in Ondernemend Dijk en Waard. Het is prachtig om te zien hoe u het voortouw neemt in de samenwerking en zo kansen creëert voor innovatie, werkgelegenheid en samen sterker bent gezien de vele uitdagingen waar onze economie voor staat.

Als burgemeester wil ik u voor 2023 hetzelfde toewensen: samen verder bouwen aan de sterke samenleving.

Samen zijn we Dijk en Waard. En samen maken we Dijk en Waard.

Die sterke samenleving draait op mensen.

En gelukkig hebben we in onze gemeente veel mensen die oog en hart hebben voor elkaar. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan mijn ontmoeting met Carolien Langedijk die al jaren een koffie-ochtend organiseert in wijkcentrum De Horst. Waar veel mensen met dementie komen of mensen die nog maar heel weinig contacten hebben. Of ik denk aan mijn gesprekken met de vrijwilligers van de HugoHopper die zoveel mensen belangeloos van deur tot deur brengen, en afgelopen jaar het 1500ste lid hebben verwelkomd.

Ieder mens, ieder kind kan zich in deze gemeente ontwikkelen, op een van onze prachtige scholen, bij Cool Kunst en Cultuur, bij onze mooie sportclubs. Ik geniet ervan om te zien hoe twee jonge sporters uit onze gemeente zich dit jaar aan de wereld te hebben getoond: Robin Groot die voor het eerst meedeed aan het EK schaatsen afgelopen weekend en direct vierde werd, en Daphne van Domselaar die het zo goed doet als de nieuwe keepster van het Nederlands voetbalelftal.

En ik wil graag nogmaals aandacht geven aan de mensen die dit jaar een onderscheiding hebben gehad. U heeft ze mogelijk op de videoschermen al gezien. Chapeau voor uw inzet en bijdrage aan onze samenleving.

Blijf elkaar zien, ook in 2023.

Dijk en Waard is een thuis.

We zijn een echte woongemeente. Onze corebusiness zeg maar: goed wonen, goede voorzieningen, goede bereikbaar en werkgelegenheid dichtbij huis. Zoals ik zojuist al zei: we bouwen! We bouwen huizen, maar belangrijker we bouwen aan een thuis.

En in dat kader wil ik stilstaan bij de vele mensen uit Oekraïne die in 2022 hun thuis hebben verloren. Door de verschrikkelijke oorlog van Poetin hebben meer dan 400 Oekraïense mensen onderdak gevonden in Dijk en Waard. Ongeveer de helft in het Transferium, de andere helft in gastgezinnen. Tegen onze Oekraïense gasten zeg ik dat u welkom bent in Dijk en Waard. We smeken, we bidden voor vrede, en zolang het nodig is bent u hier veilig. En tegen alle vrijwilligers, gastgezinnen, tolken, leraren op scholen, en maatschappelijke organisaties die afgelopen jaar klaarstonden en ook dit jaar weer klaarstaan voor onze Oekraïense gasten, u bent geweldig, hier past een groot DANKJEWEL en ook een applaus.

Als we aan thuis denken, denken we aan een warm huis. Het is zorgwekkend dat we ons in deze tijd zorgen moeten maken over de vraag of mensen hun verwarming überhaupt kunnen betalen. Heel veel mensen durven hun kachel nauwelijks aan te zetten. Ondanks de Rijkscompensatie is het vaak niet genoeg. De gemeente springt bij, in financiële zin, maar ook door de inzet van een fix-team voor isolatie en energiecoaches. Ik wil ook stilstaan bij onze ondernemers, onze bakkers, onze winkeliers, die te maken hebben gekregen met torenhoge lasten. Het was voor veel mensen een schok dat een gewaardeerde ondernemer als bakkerij Jonker het niet heeft gered. Mijn wens voor 2023 is dat er een duurzame oplossing komt voor de energiecrisis.

Blijf elkaar helpen (en een warm thuis bieden)

En ten derde, naast aandacht voor mens en thuis, mogen we trots zijn op de aandacht die we geven aan de omgeving.

Onze groene omgeving: een gemeente waar stad en platteland niet tegenover elkaar staan maar samenkomen. Ik geniet persoonlijk enorm van het groen en water. Onze parels: het Geestmerambacht, het Rosarium, het Duizend Eilandenrijk. Ik kijk uit naar het voorjaar waarin we elkaar weer in het groen en op en langs het water kunnen ontmoeten.

Laten we zorgen voor meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte. Het Stadshart met de rode loper en de band van Dijk en Waard krijgt vorm. De wandelroutes langs de tegels van Atelier6 zijn een prachtige manier om kennis te maken met de talrijke organisaties van Dijk en Waard. En laten we ook over de grenzen van de gemeente kijken door verassende evenementen in de regio. Dijk en Waard is gebaat bij een sterke regio Alkmaar. Ook volgend jaar zoeken we weer volop de samenwerking met onze regiopartners.

Blijf de verbinding met elkaar maken!

Dijk en Waard bestaat een jaar, en we kijken naar de toekomst.

Naar een mooi nieuw jaar. Komende maanden neem ik het initiatief voor een serie ontmoetingen: diners op mijn uitnodiging waar we onverwachte verbindingen tot stand willen brengen. Mensen die veel voor de samenleving betekenen maar elkaar niet als vanzelf ontmoeten zullen samen met mij, wethouders en raadsleden het gesprek aangaan. Over 1 jaar Dijk en Waard, maar vooral over onze gezamenlijke toekomst.

Samen zijn we Dijk en Waard. Samen maken we Dijk en Waard.