Raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester live te volgen

Vanavond, 1 februari 2022, bespreekt de gemeenteraad van Dijk en Waard de opgestelde profielschets van de nieuwe burgemeester met de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland, de heer Arthur van Dijk en stelt deze vast. In een profielschets staat beschreven wat van de nieuwe burgemeester wordt verwacht. De informatie die de enquĂȘte onder inwoners, ondernemers en organisaties opleverde, verwerkte de gemeenteraad van Dijk en Waard in de profielschets. Ook de input van omliggende gemeenten en andere organisaties is meegenomen. De vergadering is openbaar en start om 20.00 uur.

Helaas is de vergadering niet toegankelijk voor publiek. De vergadering kan wel gevolgd worden via dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl