Registreer uw boot

Steeds meer mensen recreëren op de wateren in Dijk en Waard. De laatste jaren zijn er steeds meer klachten over het gedrag van waterrecreanten en gevaarlijke situaties op het water. Om varen voor mens, dier en natuur plezierig te houden, loopt er een pilot bootregistratie in Dijk en  Waard.

Voor wie

Pleziervaartuigen die varen in openbare wateren gelegen binnen het Rijk der Duizend Eilanden dienen te beschikken over een gratis sticker met een uniek registratienummer. Het landschapreservaat Oosterdel valt hier niet onder, het gaat om het woongebied: de eilanden en de Noorderplas. In overleg met inwoners is gekozen voor dit gebied omdat hier veel overlast wordt ervaren. Vaartuigen met een landelijke registratie (Y-nummer) zijn uitgesloten. Ook niet-gemotoriseerde vaartuigen, elektrisch aangedreven vaartuigen en vaartuigen geregistreerd bij Federatie Varend Erfgoed Nederland zijn uitgesloten van de registratieplicht. 

Handhaving

Boa’s van de gemeente zijn op het water aanwezig om te handhaven. Ze nemen de registratieplicht mee in hun rondes. Het registratienummer helpt om de eigenaar van het vaartuig te achterhalen, zodat de boa’s het gesprek aan kunnen gaan met overtreders. De bootregistratie geeft ook informatie over het aantal boten in de gemeente, de kenmerken daarvan en de wijze van stalling. Dit geeft ons aanvullende informatie om in de toekomst nog plezieriger en veiliger gebruik van het water mogelijk te maken voor iedereen.

Boot registreren

Bootregistratie is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening en is daarmee een verplichting. De registratieplicht is in eerste instantie een pilot die loopt tot en met 31 december 2022. Registratie is gratis en kan gedaan worden via het registratieformulier. Na registratie wordt de bootsticker met uniek registratienummer verstuurd. U ontvangt voor beide zijden van de boot een sticker. Registratiesticker niet geplakt? Dan riskeert u een dwangsom van 150 euro. Mensen die niet uit de buurt komen maar wel graag een dagje willen varen in het Rijk der Duizend Eilanden kunnen voordat ze het gebied invaren een aanvraag doen via de website. Zij ontvangen een bevestigingsmail welke ze kunnen overleggen bij controle. Bij een volgend bezoek is een sticker wel verplicht.