Schoolwijs gidst migrantenouders door het Nederlandse schoolsysteem

De schoolapp, schoolreisjes, Cito-toetsen, de eindmusical: voor Nederlandse ouders met kinderen op de basisschool zijn het bekende begrippen.  Voor veel ouders met een niet-Nederlandse achtergrond is het Nederlandse schoolsysteem een doolhof waarin ze niet altijd even gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Voor hen heeft vrijwilligersorganisatie Humanitas Schoolwijs in het leven geroepen, een project waarbij een vrijwilliger als maatje aan een gezin wordt gekoppeld om ouders te ondersteunen bij vragen rondom school.

Coördinator Warja Kruithof hoort van haar vrijwilligers dat de communicatie tussen de school en  ouders met een migratieachtergrond niet altijd gemakkelijk gaat. “Dat kan bij school voor onbegrip zorgen. Als ouders bijvoorbeeld niet komen opdagen bij een oudergesprek krijgen ze soms de indruk dat ze niet betrokken zijn. Terwijl navraag dan meestal leert dat ze de uitnodiging niet gelezen of begrepen hebben. Daarnaast zorgen ook culturele verschillen nog wel eens voor misverstanden. In veel landen is het niet gebruikelijk om periodiek een gesprek met een leraar te hebben. Daar wordt je alleen uitgenodigd als het niet goed gaat.”

Praktisch
Om dit soort ruis te voorkomen is het fijn als ouders iemand hebben die ze wegwijs kan maken in het Nederlandse schoolsysteem. Warja: “Dat is precies wat onze vrijwilligers doen. Ze helpen ouders in allerlei opzichten. Ze geven uitleg over onze onderwijscultuur, maar bieden ook praktische ondersteuning. Hoe werkt zo’n schoolapp of hoe maakt mijn kind een keuze voor een middelbare school?”

In gemeente Dijk en Waard maken ongeveer 15 ouders gebruik van de hulp van Schoolwijs. Warja: “Er is nog ruimte voor meer ondersteuning, maar alles valt of staat in Schoolwijs met het hebben van genoeg vrijwilligers. We hopen dat nog meer mensen zich aanmelden. Zo voorkomen we dat ouders en kinderen buiten de boot vallen.”

Preventie
Met dat preventiedoel is ook gemeente Dijk en Waard aangehaakt. Warja: “De gemeente ondersteunt ons jaarlijks met subsidie. Daarnaast hebben we nauw contact met diverse gemeentelijke organisaties binnen het sociaal domein, zoals MET en Wonen Plus Welzijn.”

Een van de vrijwilligers is Jolijn “Momenteel ondersteun ik een gezin afkomstig uit Somalië. De kinderen zijn altijd blij als ze mij zien. We praten over school of doen samen een spelletje. Moeder maakt ondertussen een lekker kopje thee en samen kletsen we over de kinderen. We begrijpen elkaar, maar moeder spreekt nog niet zo heel goed Nederlands. Eerder hebben we samen de ouderapp geïnstalleerd en nu laat moeder mij de nieuwsbrief lezen. Het is best een lange brief over wat de kinderen gedaan hebben in de klas. Kralen rijgen? Dobbelsteen herkennen? Zomaar wat dingen die we eruit vissen. Met behulp van plaatjes kan ik moeder uitleggen wat het is en waarvoor ze het gebruiken in de klas. Ik ben er een klein uurtje, maar het voelde weer ontzettend nuttig. Ouders zijn erg dankbaar, en ik ook voor deze mooie ervaring.”

Schoolwijs is actief in de gemeentes Alkmaar en Dijk en Waard. Vind je het leuk een bijdrage te leveren en een niet-Nederlands gezin wegwijs te maken in het Nederlandse schoolsysteem? Neem contact op met Warja Kruithof, coördinator van het project Schoolwijs. W.kruithof@humanitas.nl. 0623012690.

Meer informatie en/of aanmelden van gezinnen of vrijwilligers kan ook via de website van Humanitas.