Sportaccommodaties weer open

Op 7 december heeft de curator, die het faillissement van Stichting Social Leisure in behandeling heeft, een eerste overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Dijk en Waard, wat direct heeft geleid tot het openen van alle sportaccommodaties. Deze zijn vanaf morgen 8.30 uur weer geopend.

Sport- en gymzalen

Het gaat dan om Sporthal Geestmerambacht, sporthal Oostwal en sporthal Mayersloot en de gymzalen Platte Ven, Schoolstraat, Geestmerambacht, Lourens Bogtmanstraat en de Sperwer. Verenigingen en onderwijsinstellingen worden hier deze middag nog per mail over geïnformeerd.

Zwembad Duikerdel ook zo snel mogelijk open

Theater De Binding was en blijft gewoon open. Zwembad Duikerdel gaat nog niet open, maar de curator en de gemeente zijn wel overeengekomen dat het systeem van het zwembad operationeel moet blijven, om een spoedige heropening ook mogelijk te maken. Uiteraard is de inzet om ook het zwembad zo snel mogelijk te heropenen.

Tweede overleg op de agenda

Ook de andere vraagstukken waaronder de overgang van personeel, hoe om te gaan met de abonnementen die inwoners al hebben betaald en zwembad De Bever zijn ter sprake gekomen, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Volgende week staat een tweede overleg met de curator op de agenda.

Wethouder Does tevreden

Wethouder John Does: “Ik ben blij dat we zo kort na het aantreden van de curator tot deze afspraken zijn gekomen. Tegelijkertijd hebben we ook zo snel mogelijk de duidelijkheid te bieden aan personeel, gebruikers en inwoners op de nog openstaande punten. Ik verwacht daar volgende week op terug te kunnen komen."