Steunfonds Corona straks ook voor Dijk en Waard

Zolang de coronacrisis voortduurt blijft de gemeente waar nodig steun bieden aan lokale verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Voor dit doel worden de coronasteunfondsen van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2022 samengevoegd tot coronasteunfonds Dijk en Waard. In totaal bevindt zich nog zo’n 2 miljoen euro in de pot voor een compensatievergoeding (huur terras of gemeentelijke accommodatie), exploitatiebijdrage of een stimuleringsbijdrage voor samenwerkingen.

De twee gemeentelijke coronasteunfondsen werden in juni 2020 opgericht als aanvulling op coronasteun van hogere overheden voor verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zo zijn bijvoorbeeld in Heerhugowaard horecaondernemers vanuit het gemeentelijke fonds gecompenseerd, evenals verschillende winkelgebieden, culturele verenigingen en maatschappelijke organisaties. In Langedijk ontving Museum Broekerveiling meerdere exploitatiebijdragen en gingen er ook bedragen naar sportverenigingen, bibliotheek en dorpshuizen.

Stimuleringsbijdrage
Behalve individuele bijdragen kan vanuit het coronasteunfonds ook een stimuleringsbijdrage worden aangevraagd voor gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het duurzame herstel van de lokale economie en het weerbaarder maken van maatschappelijke organisaties en verenigingen. Samenwerkingsinitiatieven kunnen zich aanmelden via de pagina Steunfonds.

Naast het coronasteunfonds is er tot 31 december 2021 vanuit het Rijk ook een aparte financiële tegemoetkoming mogelijk voor instanties die extra kosten maken in verband met het controleren op coronatoegangsbewijzen. De gemeente heeft de betreffende instanties hier actief over geïnformeerd en verzoeken kunnen gedaan worden via steunfonds@heerhugowaard.nl of steunfonds@gemeentelangedijk.nl.