Veel reacties op plannen voor toekomst Oosterdelgebied

De belangstelling voor het conceptplan voor de toekomst van het Oosterdelgebied was overweldigend. Meer dan 80 inwoners en betrokkenen kwamen binnenlopen op maandagavond 15 januari om de gepresenteerde oplossingen te bekijken. Ook gingen velen in gesprek met de experts over oeverbescherming, het realiseren van helder water, beheersen van rivierkreeften en zichtbaar maken van de cultuurhistorie.

Het is heel mooi om te zien hoe belangrijk het Oosterdelgebied voor omwonenden en betrokkenen is. Er werd met veel interesse naar de panelen gekeken en naast de gesprekken die met de experts werden gehouden, werden onderling ook mooie gesprekken en soms zelfs pittige discussies over de plannen gevoerd. Er werd wisselend gereageerd op de plannen voor dit unieke eilandengebied.

Uitvoeringsplan

Een balans zoeken tussen natuur, cultuur en beleving is een uitdagende opgave. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer, Museum BroekerVeiling, Stichting Veldzorg en gemeente Dijk en Waard hebben dan ook de handen ineen geslagen. De landschapsarchitecten van Smartland, ingenieurs van Movares en ecologen van OAK maken een uitvoeringsplan voor behoud van dit overblijfsel van het Duizend Eilandenrijk.

In dit uitvoeringsplan staan maatregelen om de oevers te beschermen, helder water te realiseren, natuurwaarden te vergroten en de cultuurhistorie en het landschap beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

Besluitvorming

De opbrengst van de inloopavond wordt verwerkt in een definitief uitvoeringsplan. De besturen van de betrokken organisaties besluiten in de loop van dit jaar over dit plan. De presentatie en een samenvatting van de reacties vindt u op de pagina Oosterdel: ontwikkeling gebied.