Vergunning glasvezel voor Open Dutch Fiber en Glaspoort/KPN

Update juni 2023: De glasvezelwerkzaamheden in Sint Pancras zijn inmiddels afgerond.

Verschillende aanbieders van glasvezelkabel zijn actief in gemeente Dijk en Waard. Zij benaderen inwoners via huis-aan-huisbrieven en reclamemateriaal.

Op dit moment heeft Open Dutch Fiber een vergunning ontvangen om glasvezelkabel aan te leggen in Heerhugowaard. Glaspoort/KPN heeft een vergunning om dit aan te leggen in Sint Pancras. Zij mogen in delen van Dijk en Waard glasvezelinternet aanbieden en verkopen. 

Andere aanbieders hebben een aanvraag bij de gemeente gedaan, maar is er geen vergunning verleend. Op dit moment zijn er dan ook geen andere aanbieders die een vergunning hebben om glasvezelinternet aan te leggen. 

Als er meerdere vergunningen zijn verleend, zullen wij op deze website vermelden welke aanbieders dit zijn.