Woensdag 31 januari: de raad hoort meer over meerjarenontwikkelplan brandweer

Op woensdag 31 januari hoort de raad van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meer over het meerjarenontwikkelplan van de brandweer. De grenzen van het bestaande brandweerstelsel zijn bereikt. De veiligheidsregio staat met de brandweer voor een aantal uitdagingen. 

In het meerjarenontwikkelplan zijn voorstellen uitgewerkt om het brandweerstelsel in de toekomst te houden. Om dit te realiseren wordt een extra bijdrage van de gemeente gevraagd. Tijdens deze avond legt Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de plannen uit en kan de raad vragen stellen.

Kom naar de raadzaal

Kom woensdag 31 januari naar de raadzaal. Of kijk vanaf 19.30 uur mee via de livestream.

Meer informatie

Bekijk de agenda, stukken en livestream voor dit informatiemoment in de raadzaal

Neem voor vragen over dit persbericht contact op met Kim Boscher van de griffie. De griffie ondersteunt de raad. Bel 06-38735243 of mail k.boscher@dijkenwaard.nl.