Veel creatieve ideeën voor Kanaalpark Dijk en Waard

Welke wensen zijn er voor verbeterde wandel- en fietsverbindingen? Hoe vinden we balans tussen rust en reuring? Welke voorzieningen en activiteiten passen in Kanaalpark Dijk en Waard? Tijdens de online vervolgbijeenkomst op maandag 6 december werden creatieve ideeën verder uitgediept en besproken. 

Ruim 40 bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen bezochten de online bijeenkomst om mee te denken en mee te praten over de toekomst van Kanaalpark, het gebied dat het hart vormt van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. In dit gebied rondom kanaal Alkmaar-Kolhorn komen nieuwe en bestaande plannen, ideeën en ontwikkelingen de komende jaren bij elkaar.

Kleine groepjes

“Kanaalpark is er voor alle Dijk en Waarders”, gaf wethouder Nils Langedijk van gemeente Langedijk aan in zijn welkomstwoord. “Een plek om rust te vinden en actief te zijn. Daarom gaan we vanavond opnieuw in gesprek aan de hand van inspiratiebeelden om functies en voorzieningen een passende plek te geven, in balans met de omgeving.” Vervolgens gaven vertegenwoordigers van de gemeente een toelichting op de status van het plan.

Daarna wisselden de aanwezigen in kleine gespreksgroepjes van gedachten over de thema’s ‘Rust en natuur’, ‘Levendigheid en voorzieningen’ en ‘Verbindingen centraal’. Uiteindelijk werd de opbrengst van de avond weer gezamenlijk besproken. Daarin kwamen speciale zwemplekken, snelle fietsverbindingen en verbeterde wandelroutes naar voren, maar ook aandacht voor het landschap, natuur en stiltegebieden.

Concept

Projectleider Marianne Zeedijk is tevreden over de opbrengst van de bijeenkomsten. “De gesprekken hebben veel informatie opgeleverd voor de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. We gaan in elk geval aan de slag om verbindingen, de bestaande functies en het landschap in het gebied te verbeteren. Waar mogelijk worden nieuwe voorzieningen of activiteiten toegevoegd.” 

Alle verzamelde ideeën, wensen en aandachtspunten komen terug in de gebiedsvisie met een actie- en projectenlijst, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 in concept opnieuw wordt voorgelegd aan inwoners, ondernemers en organisaties. Dan krijgt iedereen de gelegenheid om op de visie te reageren.

Stap voor stap

Uiteindelijk wordt de definitieve visie met actie- en projectenlijst besproken in het nieuwe college van Dijk en Waard. De gemeenteraad stelt daarna de visie vast. De gebiedsvisie is een ‘stip op de horizon’ en wordt samen met belanghebbenden stap voor stap uitgewerkt. 

Heeft u vragen of ideeën over Kanaalpark Dijk en Waard? Stuur dan een mail naar kanaalpark@heerhugowaard.nl

Bekijk het filmpje over Kanaalpark of meer informatie via  de pagina Kanaalpark of  gemeentelangedijk.nl/kanaalpark .