Geluid festiviteiten en verlichting sportterrein

Organiseert u als bedrijf of vereniging een feest, sportdag of andere festiviteit? En wordt daarbij muziek of geluid geproduceerd boven de gebruikelijke geluidsnorm? Dan meldt u dit minstens 2 weken van tevoren bij de gemeente. Doe ook een melding als u de veldverlichting bij sportactiviteiten langer wilt aanhouden dan is toegestaan.

Geef dit aan in uw melding

 • De gegevens van de organisatie
 • De contactpersoon
 • Een korte omschrijving van de festiviteit
 • De datum, tijd en locatie van de festiviteit

Aanvragen

Neem contact met ons op om een melding te maken over geluid festiviteiten en verlichting sportterrein.

 • Een incidentele festiviteit meldt u uiterlijk 14 dagen van tevoren.
 • U kunt maximaal 6 meldingen geluid en/of verlichting festiviteiten per jaar doen.
 • Het maximale geluidsniveau (geluidsnorm) mag niet meer bedragen dan 65 dB(A) gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter (inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie).
 • Bij een festiviteit op zondag tot en met donderdag stopt de extra geluidsproductie om 00.00 uur.
 • Bij een festiviteit op vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaande aan een officiële feestdag stopt de extra geluidsproductie om 01.00 uur.
 • U mag alleen binnen meer geluid maken, niet op een buitenterrein of terras. Ramen en deuren blijven gesloten met uitzondering voor het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen.

Op speciale dagen hoeven bedrijven geen melding te doen van geluid festiviteiten en verlichting sportterrein. Dit zijn de zogenaamde collectieve festiviteiten:

Voor de gehele gemeente:

 • De jaarwisseling
 • Koningsdag

Voor een deel van de gemeente:

 • Kermis ’t Kruis (’t Kruis)
 • Kermis de Noord (De Noord)
 • Kermis Veenhuizen (Veenhuizen)
 • De Swannerkermis (oude centrum)
 • De wielerronde (Raadhuisplein en omgeving)

De voorwaarden zijn van toepassing.

Het maken van deze melding kost niets.

De gemeente controleert de ingediende melding. Als uit de melding blijkt dat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zal de gemeente contact met u opnemen.