Loterij

Voor een loterij met prijzen heeft u een vergunning nodig.

Inloggen met DigiD Aanvragen loterijvergunning Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aanvragen loterijvergunning

Voorwaarden loterijvergunning

  • Het doel van de actie moet het algemeen belang dienen.
  • De uitgaven mogen niet meer bedragen dan de helft van de opbrengst van de loten.
  • De waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4.500,- . Bij een hogere waarde moet een aanvraag bij de minister van Justitie worden ingediend.

Kosten

Een loterijvergunning kost € 25,70.