Standplaatsvergunning Langedijk

Onder een standplaats wordt verstaan: het vanaf een vaste plaats op een openbare(een voor publiek toegankelijke), en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel (art. 5:17 APV gemeente Langedijk).

Vergunning aanvragen (pdf, 126 KB)

Omschrijving Kosten per jaar  
Vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning), vast 1 of meer dagen voor een periode van 5 jaar € 491,10  
Tijdelijk (seizoensplaats) voor een periode van 1 jaar € 102,25  
Incidenteel € 102,25  
Weigering standplaats € 102,25  

(Legesverordening Dijk en Waard)

 • Aanvragen voor toewijzing van een vaste of tijdelijke standplaats moeten schriftelijk worden ingediend. De aanvrager dient een kopie van het identiteitsbewijs te overleggen.
 • De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst.
 • Een standplaats moet door de houder persoonlijk of door een bij hem in dienst zijnde werknemer worden ingenomen.
 • Per kern wordt maximaal één standplaats per branche voor één of meer dagdelen en voor maximaal twee jaar uitgegeven. Deze eis is niet van toepassing op kerstbomen- en oliebollenstandplaatsen en mobiele wagens met een ideëel doel.
 • De verkoopwagen dient ruimtelijk te passen op de gewenste plek.
 • Mocht u een standplaats willen innemen op particulier terrein dient u hiervoor toestemming van de grondeigenaar te overleggen.
 • Een vaste standplaats mag worden aangevraagd voor:
  • Maximaal 5 dagen per week op 1 plek (= volledige standplaats);
  • Een tijdsperiode tussen 06:00 uur en 22:00 uur. Tussen 22:00 uur en 06:00 uur dient de standplaats ontruimd te zijn(ontruimingseis). Tussen opeenvolgende dagen hoeft niet ontruimd te worden;
  • Een maximale periode van 2 jaar.
 • Bovenstaand is niet van toepassing voor alle donderdagen in Noord-Scharwoude, in verband met de weekmarkt.

Hiernaast dient de standplaatshouder zich te houden aan de Winkeltijdenwet.

De seizoensgebonden standplaats kan worden aangevraagd voor maximaal 3 aaneengesloten maanden.

De standplaats voor de oliebollenkraam en kerstbomenverkoop wordt altijd in overleg met de gemeente bepaald. De aanvraag moet dus tijdig worden ingediend.

Ook instellingen ten behoeve van het algemeen nut of ideële activiteiten willen een standplaats voor een dag of een aantal dagen innemen, zonder dat de standplaats wekelijks zal worden ingenomen. U kunt hierbij denken aan de Mammobiel en de politie. Hiervoor gelden andere criteria voor het aanwijzen van de locaties waar de standplaatsen mogen worden ingenomen.