Dijk en Waarder benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

18 mei 2022 - Mevrouw E.M. (Ester) Leibbrand ontving dinsdag 17 mei uit handen van burgemeester Peter Rehwinkel een Koninklijke Onderscheiding. De inwoonster van Dijk en Waard is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege het landelijke karakter van de verdiensten van mevrouw Leibbrand vond de uitreiking plaats in gemeente De Bilt. Ze ontving de onderscheiding onder andere voor haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied loopbaanbegeleiding en -management en jobcoaching. Ze heeft diverse internationaal erkende keurmerken opgezet en het onderwijs een impuls gegeven.

Mevrouw Leibbrand is mede-eigenaar van Sam&, een adviesbureau voor loopbaanontwikkeling. Tevens is ze sinds 2012 voorzitter van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaancoaches en jobcoaches. Zij legt haar functie als voorzitter dit jaar neer. Noloc heeft zich onder leiding van mevrouw Leibbrand ontwikkeld tot een professionele beroepsvereniging.Mevrouw Leibbrand gaf leiding aan de totstandkoming van twee (inter)nationaal erkende keurmerken voor loopbaanbegeleiders en jobcoaches. Dit Noloc-keurmerk is inmiddels een verplichte eis voor het goedkeuren van aanvragen voor loopbaanbegeleiding binnen de landelijke overheid, net als de stimuleringsregeling rondom ontwikkeladviezen. Ook heeft ze de platforms Kennisprofessionals en Young Professionals opgericht en ontwikkelde mede de master Loopbaanmanagement. Ze werkte samen met onder andere hogescholen Saxion en Fontys wat betreft loopbaanmanagement. Mevrouw Leibbrand heeft tevens een hbo-opleiding op het gebied van loopbanen geïnitieerd, die dit jaar wordt uitgerold. Ook ondersteunde ze bij het instellen van de eerste leerstoel Loopbaanmanagement bij de Open Universiteit. Tijdens de coronapandemie zette zij zich in voor de verlenging van gesubsidieerde loopbaantrajecten om mensen actief te ondersteunen naar ander werk. De 55.000 beschikbare trajecten waren binnen een dag volgeboekt. Daarnaast droeg mevrouw Leibbrand bij aan diverse internationale congressen en nam deel aan Europese projecten, zoals Employment Plus en Compass.