Enquête over veiligheid in Dijk en Waard

1 april 2022 - De gemeente Dijk en Waard vraagt input voor een nieuw veiligheidsplan, en vraagt aan inwoners waar volgens hen meer op moet worden ingezet. Van donderdag 31 maart tot en met zondag 17 april kunnen inwoners via een online vragenlijst laten weten hoe ze tegen veiligheid aankijken. De onderwerpen uit de vragenlijst lopen uiteen van vandalisme, overlast in de buurt en verkeersveiligheid. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het maken van het Integraal Veiligheidsplan.

Prioriteiten

Daarnaast worden de uitkomsten aangevuld met cijfers en analyses van veiligheidsexperts. Hieruit komt een lijst van onderwerpen waar de gemeente prioriteit aan gegeven zou moeten worden. Naar verwachting buigt de gemeenteraad zich in december over het plan. De vragenlijst is in te vullen via www.dijkenwaard.nl/veiligheid.