Gedeputeerde bezoekt het nieuwe hart van Dijk en Waard

2 september 2022 - Gedeputeerde Cees Loggen van Provincie Noord-Holland komt vrijdag 9 september op werkbezoek in gemeente Dijk en Waard. Wethouder Nils Langedijk gaat tijdens het werkbezoek met de gedeputeerde in gesprek over een aantal prominente plannen en projecten, zoals de herontwikkeling van Stationsgebied Dijk en Waard, project Klimaatrobuuste Polder, het woningbouwproject Westpoort-De Scheg en de uitwerking van de gebiedsvisie Kanaalpark.

De gedeputeerde bezoekt projecten waar uiting wordt gegeven aan de ambitie van het college om de komende tien jaar 10.000 woningen te bouwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Regeling Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Woningbouw versnellen 

Gedeputeerde Loggen, die onder meer ruimtelijke ordening, wonen en water in zijn portefeuille heeft, bekijkt tijdens het werkbezoek ook een aantal projecten op locatie. Voor de provincie hebben deze projecten in het nieuwe hart van Dijk en Waard een belangrijke functie in het OV-knooppunt Zaancorridor, de spoorlijn tussen Amsterdam en Heerhugowaard.

Gedeputeerde Cees Loggen: “We weten allemaal: er is een woningtekort. We weten dat Noord-Hollanders willen dat er veel wordt gebouwd, maar ook dat het mooie groen in onze provincie behouden blijft. In dat spanningsveld opereren wij als provincie en gemeenten. Hiervoor ontwikkelen wij als provincie Masterplan Wonen, waarin we samen met gemeenten op gaan trekken om bij te dragen aan de bouwambitie van het Rijk voor 900.000 woningen. Daarvoor hebben we het Rijk ook nodig. Dijk en Waard is een mooi voorbeeld van hoe we woningen bouwen, infrastructuur organiseren en het mooie groen behouden.”

Uniek gebied 

Wethouder Nils Langedijk kijkt uit naar het bezoek van de gedeputeerde: “Het Stationsgebied ligt nu midden in de nieuwe gemeente. Verbetering van het gebied is hard nodig. Hier komen in het ‘hart’ van Dijk en Waard twee ‘werelden’ bij elkaar: meer woningen vlakbij het treinstation met uitzicht op het cultuurhistorische Oosterdelgebied langs de provinciale weg N242. Dit maakt het gebied uniek. De opgave is dan ook dat deze twee werelden elkaar gaan versterken. Om die ambitie waar te maken, is goede samenwerking met de provincie essentieel. De plannen krijgen steeds meer vorm, bijvoorbeeld bij gebouw De Groene Trede, waar inmiddels de eerste bewoners wonen. De komende jaren ondergaat het Stationsgebied een metamorfose, met aandacht voor wonen, werken, zorg, onderwijs, mobiliteit en duurzaamheid. Het wordt een gebied waar het beste van Dijk en Waard samenkomt.”