Hekken bij Gibbon gaan weg, gemeente en politie zetten in op handhaving

1 april 2022 - In mei 2021 heeft de gemeente hekken geplaatst op de brug aan de Gibbon in Heerhugowaard. De hekken werden geplaatst vanwege ernstige overlast die werd veroorzaakt door, met name, jongeren die op mooie zomerse dagen van de brug af sprongen. De overlast bestond uit verkeersgevaarlijke situaties, geluidsoverlast en betreden van privéterrein van omwonenden. Voorafgaand aan dit besluit heeft de gemeente gezocht naar een passende oplossing, maar die leek niet voorhanden.

Na het plaatsen van de hekken was het de bedoeling om deze weg te halen als er een oplossing/alternatief voorhanden zou zijn. Onder een oplossing/alternatief werd verstaan ‘een andere locatie, waarbij jongeren de mogelijkheid hebben om van enige hoogte in water te springen’. Na uitvoerig onderzoek en in samenwerking met diverse partners (recreatieschap Geestmerambacht, Hoogheemraadschaap, jongerenwerk en inwoners) moeten we concluderen dat het realiseren van een passend alternatief in het water rondom of bij het Strand van Luna niet haalbaar is.

Het plaatsen van extra objecten in het water, leidt ook tot het aantrekken van meer vogels. En dat leidt tot extra vervuiling. De waterkwaliteit van het Park van Luna voldoet op dit moment aan de normen als zwemwater, maar door meer vogels en daardoor meer uitwerpselen zal de kwaliteit van het water verslechteren. Met deze wetenschap is een investering in een alternatief in het recreatiegebied onverstandig.

Deze uitkomst heeft het college van burgemeester en wethouders doen besluiten de hekken weg te halen. Om niet terug te gaan naar de oude situatie zal er vanuit de BOA’s en de politie worden gehandhaafd op overlast gevend gedrag. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van fietsen op de rijbaan of het betreden van andermans tuin.

De hekken worden vanaf maandag 4 april weggehaald. De gemeente begrijpt dat de geplaatste hekken tot veel onbegrip hebben geleid en dat het besluit dat nu genomen is ook tot onvrede zal leiden. De gemeente concludeert dat er geen oplossing is die voor eenieder voor tevredenheid zal zorgen. De gemeente hoopt dat de gebruikers van de brug rekening zullen houden met passanten en omwonenden zodat iedereen van mooie zomerse dagen kan genieten.