Professor Peter Schoenmakers benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. dr. ir. P.J. (Peter) Schoenmakers is dinsdag 28 juni benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Oudkarspelaar kreeg de versierselen van deze Koninklijke Onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Annette Groot van gemeente Dijk en Waard. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheidscollege als Hoogleraar Analytische Chemie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De heer Schoenmakers krijgt de onderscheiding onder andere voor pionierswerk in zijn vakgebied. Hij heeft een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van analytische chemie in Nederland en wereldwijd geleverd, en werkzaamheden verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.

De (emeritus) hoogleraar is een toonaangevende wetenschapper die zich tot de wereldwijde top kan rekenen. Hij wordt als pionier in het ontwikkelen van nieuwe concepten binnen zijn vakgebied gezien. Zijn onderzoek is gericht op de analyse van chemische verbindingen en mengsels. Schoenmakers was een van de grondleggers van de tweedimensionale gas- vloeistofchromatografie. Met behulp van deze techniek kunnen complexe monsters, zoals urine of bloedplasma, beter gescheiden en geanalyseerd worden. De impact van zijn werk gaat echter verder dan het vergroten van fundamentele kennis over geavanceerde scheidingsmethoden, het wordt gebruikt bij de productie van geneesmiddelen, scheidingsprocessen in de industrie, milieu-monitoring, medische diagnostiek, voedselproductie, forensisch onderzoek en vele andere wetenschapsgebieden.

Prof. dr. ir. Schoenmakers geldt tevens als een enthousiast docent die onderwijsontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Hij was in 2011 medeoprichter van het publiek-private samenwerkingsverband COAST (Top Institute Comprehensive Analytical Science and Technology, met circa 80 kennisinstellingen en bedrijven) en is daar sindsdien directeur onderwijs. Tevens is gedecoreerde (co)auteur van meer dan 200 wetenschappelijke publicaties, heeft hij diverse internationale awards in ontvangst mogen nemen en heeft hij als promotor/copromotor 36 promovendi begeleid.