Subsidie voor gemeente

De gemeente vraagt waar mogelijk subsidie aan om bij te dragen in kosten van de uitvoer van verschillende projecten. Deze subsidies kunnen komen van bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland of de Europese Unie.

Voor 2022 heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan gemeente Dijk en Waard verleend:

Bestuurlijke weerbaarheidsscans

 • Bestuurlijke weerbaarheidsscans Dijk en Waard

Fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie

 • Klimaatrobuuste polder

HIRB + Toekomstbestendige werklocaties

 • Centrummanager Centrumwaard
 • BIZ Centrumwaard

Voor 2021 heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk verleend:

Kleine Infrastructuur

 • Reconstructie fietspad Westtangent
 • Zuidtangent 
 • Nauertogt rijbaan
 • Kanaaldijk Koedijk

Spaarpalen

 • Safety Safe Bovenweg

Verbetering toegankelijkheid bushaltes

 • Verbeteren Toegankelijkheid bushaltes

Versnelling woningbouw

 • L. Bogtmanstraat/ Voorburggracht Oudkarspel
 • Rodeoterrein
 • Sint Pancras Westrand

Waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk kleinere pleziervaart

 • Venpad en bypass noordwesthoek Sint Pancras
 • Doorvaarbare vaarroute Noord-/Zuid-Scharwoude

Voor 2020 heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk verleend:

Bodemsanering

 • De Draai Heerhugowaard sanering

Investeringsprogramma Doorstroming OV 2015-2020

 • Verbeteren doorstroming bus Oosttangent Heerhugowaard
 • Doorstroming OV Middenweg Noord (project 20)

HIRB + Toekomstbestendige werklocaties

 • Samenwerken aan een vitaal centrumgebied met een sterke identiteit
 • Woonstrip Beveland

Kleine Infrastructuur

 • Smaragd, tussen Diamant en Middenweg
 • Looproute Anna Polaktuin - Wilhelmina Druckertuin
 • Fietsstraat Rivierenwijk Heerhugowaard
 • Fietsverbinding Kastanjelaan

Regionaal fietsnetwerk

 • Doorfietspaden Middenweg
 • Doorfietsroute Westtangent
 • Fietsstraat Middenweg
 • Huygendijk De Overtoom
 • Fietsroute Nauertogt

UvR subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie NH 2020 (namens regio Alkmaar)

 • Onderzoeksplan klimaatadaptieve tuinen Woningcorporaties Regio Alkmaar’

Versnelling woningbouw gemeenten NH

 • Onderzoeken ten behoeve van woningbouw Stationsgebied Heerhugowaard

Voor 2019 en eerdere jaren heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk verleend:

Cofinanciering Europese EFRO-programma’s

 • Solarise (2019)

Cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie NH 2019

 • Procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Kennemerland (regionaal project, 2019)

HIRB (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen)

 • Revitalisering bedrijventerrein Zandhorst I/II (2015)

Kleine Infrastructuur

 • Oostelijke Randweg (2019)
 • Aanbrengen bermverharding t.b.v. fietsveiligheid Donkereweg  (2019)
 • Molenweg (2019)
 • Oostertocht aanleg voetpad (2019)
 • Westdijk - fietsstraat (2018)
 • Duurzaam veilig herinrichten Veenhuizerweg en Kerkweg (2018)
 • Herinrichting Middenweg-Zuid (2017)

HIRB Toekomstbestendige werklocaties

 • Visie werklocaties Heerhugowaard en Langedijk (2019)

HIRB Toekomstbestendige winkelgebieden

 • Opzetten en professionaliseren samenwerking Stadshart Heerhugowaard (2018)
 • Onderzoek economische effecten herinrichting en invoering eenrichtingsverkeer Middenweg (2018)
 • Visie detailhandel Heerhugowaard en Langedijk (2019)

Warmtetransitiegebouwde omgeving 2019-2020

 • Warmtetransitieplan Rivierenwijk Heerhugowaard (2019)

Subsidie buiten uitvoeringsregeling

 • Ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard (2019)

Heerhugowaard doet mee aan het Europese samenwerkingsproject SOLARISE. Het doel van dit project is het bevorderen van gebruik van zonne-energie in de 2 zeeën regio (delen van Zuid-Engeland, Noordwest Frankrijk, België en West-Nederland).

Opwekking en gebruik van zonne-energie is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Maar dit moet nog sneller wordt opgepakt. Daarvoor is aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen en leiding-infrastructuur nodig en ook afstemming van vraag en aanbod.  

Uiteindelijk helpt het project CO2-besparingen en verlaging van de energierekening te realiseren.

Interreg 2 Zeeën wordt gefinancierd vanuit ERDF (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland een bijdrage verstrekt aan het project in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland.

Meer informatie over dit project staat op de Interreg project website