Subsidie voor gemeente

De gemeente vraagt waar mogelijk subsidie aan om bij te dragen in kosten van de uitvoer van verschillende projecten. Deze subsidies kunnen komen van bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland of de Europese Unie.

Voor 2021 heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan gemeente Heerhugowaard verleend:

Kleine Infrastructuur

 • Herinrichting Middenweg-Zuid (2017)
 • Westdijk - fietsstraat (2018)
 • Duurzaam veilig herinrichten Veenhuizerweg en Kerkweg (2018)
 • Aanbrengen bermverharding t.b.v. fietsveiligheid Donkereweg (2019)
 • Molenweg tussen Veenhuizerweg en Plempdijk (2019)
 • Oostertocht aanleg voetpad langs fietspad (2019)

Toekomstbestendige winkelgebieden

 • Opzetten en professionaliseren samenwerking Stadshart Heerhugowaard (2018)
 • Onderzoek economische effecten herinrichting en invoering eenrichtingsverkeer Middenweg (2018)
 • Visie detailhandel Heerhugowaard en Langedijk (2019)

HIRB (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen)

 • Revitalisering bedrijventerrein Zandhorst I/II (2015)

Warmtetransitiegebouwde omgeving 2019-2020

 • Warmtetransitieplan Rivierenwijk Heerhugowaard (2019)

Toekomstbestendige werklocaties

 • Visie werklocaties Heerhugowaard en Langedijk (2019)

Cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie NH 2019

 • Procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Kennemerland (regionaal project, 2019)

Subsidie buiten uitvoeringsregeling

 • Ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard (2019)

Subsidies 2020

In 2020 heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan gemeente Heerhugowaard verleend:

Kleine infrastructuur

 • Smaragd, tussen Diamant en Middenweg
 • Looproute Anna Polaktuin - Wilhelmina Druckertuin
 • Fietsstraat Rivierenwijk Heerhugowaard
 • Fietsverbinding Kastanjelaan

Uitvoeringsregeling regionaal fietsnetwerk

 • Doorfietspaden Middenweg
 • Doorfietspaden Westtangent
 • Fietsstraat Middenweg
 • Doorfietsroute Huygendijk bij De Overtoom

Investeringsprogramma Doorstroming OV 2015-2020

 • Verbeteren doorstroming bus Oosttangent Heerhugowaard

Buiten uitvoeringsregeling:

 • Doorstroming OV Middenweg Noord (project 20)

HIRB + Toekomstbestendige werklocaties

 • Samenwerken aan een vitaal centrumgebied met een sterke identiteit

Versnelling woningbouw gemeenten NH

 • Onderzoeken ten behoeve van woningbouw Stationsgebied Heerhugowaard

UvR subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie NH 2020 (namens regio Alkmaar)

 • Onderzoeksplan klimaatadaptieve tuinen Woningcorporaties Regio Alkmaar’

Voor 2020 heeft Provincie Noord-Holland de volgende subsidies aan gemeente Heerhugowaard verleend:

Kleine infrastructuur

 • Smaragd, tussen Diamant en Middenweg
 • Looproute Anna Polaktuin - Wilhelmina Druckertuin
 • Fietsstraat Rivierenwijk Heerhugowaard
 • Fietsverbinding Kastanjelaan

Uitvoeringsregeling regionaal fietsnetwerk

 • Doorfietspaden Middenweg
 • Doorfietspaden Westtangent
 • Fietsstraat Middenweg
 • Doorfietsroute Huygendijk bij De Overtoom

Investeringsprogramma Doorstroming OV 2015-2020

 • Verbeteren doorstroming bus Oosttangent Heerhugowaard

Buiten uitvoeringsregeling:

 • Doorstroming OV Middenweg Noord (project 20)

HIRB + Toekomstbestendige werklocaties

 • Samenwerken aan een vitaal centrumgebied met een sterke identiteit

Versnelling woningbouw gemeenten NH

 • Onderzoeken ten behoeve van woningbouw Stationsgebied Heerhugowaard

UvR subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie NH 2020 (namens regio Alkmaar)

 • Onderzoeksplan klimaatadaptieve tuinen Woningcorporaties Regio Alkmaar’

Heerhugowaard doet mee aan het Europese samenwerkingsproject SOLARISE. Het doel van dit project is het bevorderen van gebruik van zonne-energie in de 2 zeeën regio (delen van Zuid-Engeland, Noordwest Frankrijk, België en West-Nederland).

Opwekking en gebruik van zonne-energie is in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Maar dit moet nog sneller wordt opgepakt. Daarvoor is aanleg van bijvoorbeeld zonnepanelen en leiding-infrastructuur nodig en ook afstemming van vraag en aanbod.  

Uiteindelijk helpt het project CO2-besparingen en verlaging van de energierekening te realiseren.

Interreg 2 Zeeën wordt gefinancierd vanuit ERDF (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland een bijdrage verstrekt aan het project in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland.

Meer informatie over dit project staat op de Interreg project website