Subsidie Kunst en Cultuur

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de deelname van inwoners aan kunst en cultuur stimuleren. Denk daarbij aan het organiseren van concerten, uitvoeringen of exposities.

Download het aanvraagformulier (pdf, 324 KB)

Voorwaarden en verplichtingen

Als u subsidie wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Kunst en Cultuur 2020.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Het organiseren van klassieke concerten.
  • Het organiseren van festivals.
  • Uitvoeringen door een amateurkunstvereniging.
  • Het aanbieden van een educatief aanbod van theaterkunst, specifiek voor de jeugd.
  • De organisatie van een jaarlijkse kunst- en atelierroute of een kunstmarkt.
  • Het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaar.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af van wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2022: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 september 2021. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 september in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.
  • Activiteit in 2023: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 oktober 2022. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 oktober in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld: 

  • Op 2 juli wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 6 juli worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 

Dan geldt de datum van 6 juli als officiƫle datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Uiterlijk 20 weken na indiening van een volledige aanvraag.