Subsidie Kunst en Cultuur 2023

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de deelname van inwoners aan kunst en cultuur stimuleren. Denk daarbij aan het organiseren van concerten, uitvoeringen of exposities.

Let op: deze subsidie kunt u alleen aanvragen voor activiteiten in Heerhugowaard voor het jaar 2023.

Download het aanvraagformulier (pdf, 324 KB)

Voorwaarden en verplichtingen

Als u subsidie wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Kunst en Cultuur 2020.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Het organiseren van klassieke concerten.
  • Het organiseren van festivals.
  • Uitvoeringen door een amateurkunstvereniging.
  • Het aanbieden van een educatief aanbod van theaterkunst, specifiek voor de jeugd.
  • De organisatie van een jaarlijkse kunst- en atelierroute of een kunstmarkt.
  • Het organiseren van exposities van amateurkunstenaars en professionele kunstenaar.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af van wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2023: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 oktober 2022. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 oktober in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld: 

  • Op 2 juli wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 6 juli worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 

Dan geldt de datum van 6 juli als officiƫle datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Uiterlijk 20 weken na indiening van een volledige aanvraag.