Subsidie Participatie en Sociale Samenhang

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die de sociale samenhang in een wijk of buurt vergroten. Zoals activiteiten waarbij mensen elkaar leren kennen of organisatie van onderlinge hulp en ondersteuning.

Let op: deze subsidie kunt u alleen aanvragen voor activiteiten in Heerhugowaard voor het jaar 2023.

Download aanvraagformulier (pdf, 335 KB)

Voorwaarden en verplichtingen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Participatie en Sociale Samenhang 2020.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten gericht op sociale, culturele, sportieve, educatieve en vormende activiteiten.
  • Het organiseren van onderlinge hulp en ondersteuning onder buurtbewoners.
  • Het vergroten van het sociale netwerk en vangnet van kwetsbaren in de wijk of buurt.
  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van kwetsbaren, waardoor zij beter zelf regie over hun eigen leven kunnen voeren.
  • Professionele ondersteuning van vrijwilligers gericht op vergroten van zelfstandigheid en toename van aantal vrijwilligers.
  • Het ontwikkelen van een gebiedsgericht netwerkverband van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Wanneer dient u uw aanvraag in? Hiervoor kijkt u naar wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2023: dien uw aanvraag in tussen 1 juli en 1 oktober 2022. U makt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 oktober in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente.

Voorbeeld: 

  • Op 2 juli wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 6 juli worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente.

Dan geldt de datum van 6 juli als officiƫle datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Uiterlijk 20 weken na indiening van een volledige aanvraag.