Subsidie Peuteropvang en Voorschoolse Educatie

Een kinderopvangorganisatie kan subsidie aanvragen voor peuteropvangplaatsen in Dijk en Waard.

Aanvraagformulier downloaden (pdf, 92 KB) Bijlage aanvraagformulier downloaden (xlsx, 23 KB)

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

De onderstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Peuteropvangplaatsen in Dijk en Waard voor peuters van niet-toeslagouders voor maximaal 8 uur opvang per week
  • Voorschoolse educatie (VE)-peuteropvangplaatsen in Dijk en Waard voor doelgroeppeuters voor 16 uur in de week
  • VE-gerelateerde scholingskosten
  • Voorbereidingskosten voor het uitvoeren van VE
  • Inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie

Uitsluitend degene aan wie een onderneming als bedoeld in het Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met de onderneming een kindcentrum exploiteert (de houder).

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2022: dien uw aanvraag in tussen 1 januari en 1 februari 2022. U kunt uw aanvraag ook nog na 1 februari indienen. U loopt dan wel het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld: 

  • Op 28 januari wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 2 februari worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 

Dan geldt de datum van 2 februari als officiƫle datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:
Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail

Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag.