Subsidie Sport

Voor activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk sportbeleid kan subsidie worden aangevraagd. 

Download aanvraagformulier (pdf, 306 KB)

Voorwaarden en verplichtingen

Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Sport 2020

Subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, aangesloten bij  een overkoepelende landelijke sportbond, die lid is van het NOC*NSF.

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af wanneer uw activiteit is:

  • Activiteit in 2023: dien uw aanvraag in voor 1 oktober 2022. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het na 1 oktober in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld: 

  • Op 2 juli wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
  • Op 6 juli worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. 

Dan geldt de datum van 6 juli als officiƫle datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
College van B&W
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Uiterlijk 20 weken na indiening van een volledige aanvraag.