Verkoop gemeentegrond Spaarne 91 Heerhugowaard

Objectinformatie

  • Locatie: Heerhugowaard, sectie P, nummer 8972
  • Perceelgrootte: 13 m² 

Voorgenomen verkoop gemeentegrond Spaarne 91 te Heerhugowaard

De gemeente Dijk en Waard is voor een tuinuitbreiding van plan om gemeentegrond kadastraal bekend als Heerhugowaard, sectie P, nummer 8972 (gedeeltelijk) ter grootte van 13 m² te verkopen aan de eigenaren van de aangrenzende woning aan de Spaarne 91, 1702 MS te Heerhugowaard.

Het te verkopen perceel grenst uitsluitend aan het perceel van de beoogde koper. De gemeente Dijk en Waard meent dat gelet op de ligging van de te verkopen grond de beoogde koper daarom de enige geschikte gegadigde is.

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken via grondzaken@dijkenwaard.nl.

Vervaltermijn

Als u het niet eens bent met deze verkoop, dan dient u dit uiterlijk 26 augustus 2022, 12.00 uur bekend te maken door ons een gemotiveerd bericht per mail te sturen naar grondzaken@dijkenwaard.nl.

De gemeente publiceert dit voornemen op haar website. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).